Først av alt; Gratulerer med dagen til alle kvinner der ute. Det har vært en lang vei fra kampen om stemmerett til å bli kåret til et av verdens mest likestilte land i 2018 av World Economic Forum. Takk til alle som har kjempet for at det har blitt en realitet – takk til både kvinner og menn som har banet vei og stått på barrikadene for noe mange yngre i dag tar for gitt.

I anledning den internasjonale kvinnedagen vil vi som initiativtagere av det første nettverket for kvinnelige ledere i regi av Fredrikstad Næringsforening benytte anledningen til å dele noen betraktninger rundt kvinner og ledelse.

Fortsetter vi i dagens tempo vil det ta nesten 170 år før vi har økonomisk likestilling.

I september 2018 skrev Fredriksstad Blad at kun sju av 100 toppledere i Fredrikstads største bedrifter er kvinner, tre av dem ansatt i samme konsern. Det ønsker vi å gjøre noe med! Vi ønsker å sikre at et næringsliv i rivende utvikling sikrer det beste fra begge kjønn og rekrutterer fra hele talentbasen når morgendagens utfordringer skal løses. Forskning viser at rollemodeller og nettverk er viktig for å motivere kvinner til å ta ledende posisjoner og som Næringsforening ønsker vi å legge til rette.

For Fredrikstad er ikke alene om å ha lav andel kvinnelige ledere, dette gjelder hele Norge. 36 prosent av lederne i Norsk næringsliv er kvinner – selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdannelse. Men vi ser også at forskjellen på privat og offentlig næringsliv er enorm, kvinner er overrepresentert i det offentlige – og det har stått på stedet hvil i en årrekke. I det private er det kun 17 prosent kvinnelige ledere.

Lønnsforskjellene minker heldigvis, men det er enda en lang vei å gå. Fortsetter vi i dagens tempo vil det ta nesten 170 år før vi har økonomisk likestilling. I 2017 sjekket for øvrig Dagens Næringsliv hvor mange av Norges best betalte ledere som var kvinner. Svaret? Fire stykk. Lik lønn for likt arbeid står seg altså fremdeles på parolene på den internasjonale kvinnedagen.

«Hvis kvalifikasjoner hadde ført til lederstillinger, hadde kvinnene dominert i toppstillingene og ikke omvendt,» sier BI-Professor Samuil Knüpfer og legger til at kvinners karrièrestopp i stor grad skyldes at de får barn. Kvinners karrièremuligheter reduseres betraktelig frem til barnet er fem år – og reduksjonen er av varig karakter.

I anledning kvinnedagen i år lanserer Nordea et nytt aksjefond som kun skal invester i selskaper hvor kvinner utgjør minst en tredjedel av ledelsen. Grunnen? De har analysert 11 000 selskaper og funnet at de 400 selskapene med kvinnelig toppsjef eller styreleder hadde en avkastning som var dobbelt så høy som referanseindeksen. Sånt blir det penger ut av!

De siste månedene har derfor vi i Fredrikstad Næringsforening bidratt til et lite stykke historie for å forsterke fokuset på likestilling i arbeidslivet i den fine byen vår: Vi har startet opp et nettverk for kvinnelige ledere, og styret i Næringsforeningen har foreslått til generalforsamlingen en vedtektsendring om kjønnsbalanse i styrer og utvalg.

Responsen på nettverket for kvinnelige ledere har vært overveldende, for Fredrikstads kvinner vil og kan. På vårt første nettverkstreff, som var gjestet av Berit Svendsen og Per-Mathias Høgmo, var det stinn brakke og vi måtte sette strek på 90 deltagere. 90 kvinnelige ledere i Fredrikstad som var samlet på en ukedag for å sette kvinnelig ledelse i byen sin på dagsorden – et lite stykke byhistorie. 90 kvinner som ønsker å høre om andres erfaringer som ledere og dele av egne erfaringer. 90 kvinner som ønsker å ta større plass i det offentlige ordskiftet, som ønsker å bli vurdert når stillinger skal bekles, styrer fylles eller konferanser gjennomføres. 90 kvinner som ser verdien av nettverk og det å være og skape forbilder.

Kvinner og menn er ikke like, heldigvis. Vi tror på komplementære egenskaper og ferdigheter – og nettopp derfor tror vi at det er så viktig med kjønnsbalanse også i ledersjiktet. Slik at vi kan få det beste ut av hverandre.

Riktig god 8. mars og til alle kvinner der ute; La deg friste ut i ledelse, våg å være ambisiøs og sette dagsorden! Så lenge ingen dør går det aller helst bra.

Innlegg 8. mars 2019