Høyres landsmøte har gjennomgått og behandlet Høyres prinsipprogram. Der understrekes viktigheten av mindretallsvern og betydningen av at et åpent samfunn. Det gagner fellesskapet at alle politiske partier har like, og ikke minst gode rammer for å formidle sine synspunkter til velgerne. Igjen ser vi at mektige LO fortsetter å snakke ned Regjeringens politikk, og gir sin tilslutning til Arbeiderpartiet. Jeg mener dette kan være med på å svekke vårt lokaldemokrati på flere måter. Eksempelvis ser vi atter en gang at Vidar Schei skyter fra hofta i sitt innlegg den 4. april. Denne gang kritiseres Regjeringen for ikke å gjøre nok for pensjonistene, og nok en gang slås det et slag for de rødgrønne.

En ting er at det innspillet rent faktisk er svært unyansert, og ikke tar innover seg den samlede økonomiske helheten. Poenget er sluttappellen som går til de rødgrønne, og som blir gjentatt gang på gang i ulike varianter. Men hva med alle LO-medlemmer som ikke stemmer rødgrønt? Hva slags stemme har de?

Måten Schei og LO ser på seg selv ble illustrert godt i valgkampen 2015. Da sto LO med egen stand mellom de politiske partiene som om de nettopp stilte til valg selv. Det er fullstendig ubegripelig at de har noe der å gjøre, men illustrerer bare samrøret. Tilførsel av ressurser til Arbeiderpartiet gjør også at det blir høyst betenkelig. Dette kom også til syne da Ap stemte i formannskapet og bevilget penger til LO i forbindelse med 1. mai-toget. Både Høyre og Frp mente at Ap var inhabile i avstemningen.

Arbeiderpartiet synes tydeligvis ikke dette er noe problem. Det svares med at LO kun er ute etter å kjempe for arbeidstagernes interesser. Det som blir hovedspørsmålet er om kommunen tar innover seg sin oppgave som arbeidsgiver? Er det viktigere å tekkes LO enn å få mest igjen for skattepengene til innbyggerne? Hvordan kan en hevde at en har et aktivt eierskap, og forvalter skattepengene på en fornuftig måte når en likevel er bundet internt?

Høyre mener selvsagt at alle de offentlig ansatte skal ivaretas på en skikkelig og ordentlig måte, men allergien mot alle andre løsninger enn det offentlige illustrerer nettopp forskjellen mellom Høyre og de rødgrønne. Vi ønsker å være åpne for den beste løsningen for alle, og vi inntar ingen dogmatisk holdning til at kun det private eller offentlige er best. Poenget er å undersøke og finne ut hva som er best fra sak til sak, og dermed gjøre det som er best for innbyggerne.

Derfor går Høyre i Fredrikstad til valg under mottoet «Innbyggernes kommune». Mens Ap og LO har gjort kommunen til sin egen, ønsker Høyre Fredrikstad at kommune skal være nettopp innbyggernes kommune. Ikke bare de som er tilknyttet Ap.

Les også

LOs rødgrønne kobling er problematisk

Les også

Stolt av samarbeidet mellom LO og Ap