Mens alle reisende som kommer utenfra Norden stanses på Gardermoen, er det fritt fram for turistbusser som kommer kjørende inn i Norge over Svinesund

Foreløpig er det ingen tiltak på grensen i Viken for å begrense spredningen av Korona-viruset.