Gå til sidens hovedinnhold

Mennesket er borte, økonomene styrer

Artikkelen er over 1 år gammel

Rødt-kandidat Tove Tjønn forteller om erfaringer som ansatt i helsesektoren og NAV: – Menneskene ble uvesentlige og de ansattes stemme ble ikke hørt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg jobbet i helsesektoren til 1984. Jeg ble utdannet i den tida da man skulle gi den beste behandlinga til alle, uansett hva det kostet. Jeg sluttet fordi økonomene hadde overtatt styringa i alt vi skulle gjøre.

Vi måtte slåss for pasientenes behov når dette gikk ut over avdelingens budsjett i form av vikarer til en behandling som svarte til den kvaliteten vi var opplært til å yte. Fortsatt ble de ansattes stemme hørt, og vi mente at vi fortsatt fikk til en drift vi mente var god for pasientene. Men det ble mer og mer vanskelig etter hvert.

Jeg tok jobb i Aetat som på den tida var til for både søkere til etaten og vår stemme son ansatte. Så kom NAV i 2008.
Vi jobbet som gale for å få NAV til å fungere både for søkerne og oss som jobbet der. Menneskene var viktige. Det var vårt mål at vi måtte få en god arbeidsplass og at menneskene ble behandlet godt i forhold til alle de mulighetene vi hadde i vår virksomhet.

Mennesket blir borte

I 2010 fikk vi en leder som hadde et helt annet syn på hvordan vi skulle jobbe. Visst hadde han lederutdanning, men han hadde før jobbet med å selge telefoner.

Drifta ble lagt om til å handle om hvor mange vedtak som ble gjort pr. dag, og vi skulle spare inn penger på de områdene dette var mulig. Sosiale utgifter til familier og unge. Alle vet jo at vi etter hvert er blitt den kommunen i Norge som har flest fattige barn. Innskrenke på hvem som skulle ha arbeidsavklaringspenger. Alle vet jo hvordan dette ble etter hvert.

Arbeidsvilkår

Alle de som sto på brukernes kvalitet og deres behov ble etter hvert forflyttet eller frosset ut av jobben. Menneskene ble uvesentlige og de ansattes stemme ble ikke hørt. I to år ville sjefen ikke snakke med fagforeningenes representanter. Etter hvert fikk vi munnkurv. Jeg ble syk og i et tilfelle skrev jeg en gang på Facebook: «Det er bra å jobbe i NAV, men et helvete å være bruker av dem». Da ble det irettesettelse. Ingenting skulle ut, og hvis du klagde, så kunne du være sikker på at alle karrièremuligheter ble stengt og alle søknader om høyere lønn i lokale forhandlinger kunne man se langt etter.

Hvordan oppleves det?

Som bruker av sykehuset Kalnes og hjemmesykepleien i Fredrikstad, opplever jeg at det er forferdelig å være pasient. Det er ikke nok personell til å hjelpe når man trenger det. Pasientens stemme blir ikke hørt. Personalets stemme blir ikke hørt, og jeg regner med at de har munnkurv de også.

Vi vet alle hvordan det er å ikke ha nok å leve for, uansett hvordan man gjør det. Skal vi godta at folk har det sånn?

Ledelse i alle ledd

Nå er slike ledere ansatt hele veien. Mennesket er ikke viktig. Man teller penger, ansetter ikke folk i anstendige stillinger, sløser bort millioner, lytter ikke til menneskenes behov.

Hjelper din stemme?

Dette må vi endre. Mye kan vi gjøre her i vår kommune. Vi må sørge for at vi menneskenes stemme blir hørt og blir den ledetråden vi må følge i alle sammenhenger.

Rødt kan gjøre en forskjell. Derfor stemmer jeg Rødt.

Kommentarer til denne saken