Adventstiden er i tillegg til ventetid også en aksjonstid for internasjonal solidaritet.

Den 10. desember er FNs menneskerettighetsdag og dagen for utdeling av Nobels fredspris. Det er en dag for å løfte fram alt som er gjort for å sikre alle mennesker deres grunnleggende rettigheter, hvilke utfordringer som fremdeles gjenstår, og for å understreke nødvendigheten av å kjempe for menneskerettighetenes betydning og gjennomføring i fremtiden.

Retten til trygg og næringsmat er helt grunnleggende for alle for å leve. Årets Nobelprisvinner, FNs matvareprogram organiserer verdens stater og humanitære organisasjoner for at sikre mennesker i kriser og krigssituasjoner tilgang på næringsrik mat. Det gir mennesker i stor nød håp for dagen og fremtiden. Årets nobelprisvinner er et lysende håpstegn i den mørke pandemivirkeligheten vi som menneskehet befinner oss i.

Fra Bibelens fortelling om Noah og den store flommen, kan vi lese om hvordan Gud spente ut regnbuen som et løfte om at menneskene aldri var alene. Gud var alltid med dem. Regnbuens tegn er et håpstegn. I seg selv er en regnbue ikke noe å holde fast i. Det er lys som spaltes i vanndråper, og den forsvinner like fort som den kom. Regnbuen er et glimt, en oppmuntring – et tegn i det grå.

Men alt blir ikke bra av seg selv. For at håpet om rettferdighet, framtid og forandring skal bli noe mer enn vakre farger høyt der oppe et sted, må vi mennesker arbeide for forandring. Da må vi mennesker samarbeide for at håpet blir konkret virkelighet. Vi kan være hverandres håpstegn i hverdagen og for våre nærmeste.

Adventstiden er også tiden for å være håpstegn for mennesker langt borte som er rammet særlig hardt denne adventstiden. Støtte til Kirkens Nødhjelp og glede over Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram hjelper oss til å være slike håpstegn.

God adventstid.