Jeg vil takke Ole André Myhrvold for hans tilsvar på mitt innlegg om viktigheten av å ha et politi som er i stand til å løse fremtidens utfordringer. I innlegget presenterer Myhrvold den sedvanlige kritikken av reformen som har kommet helt siden man startet arbeidet med den i 2015. Myhrvold kommer også med en korrekt påpekning om at man ikke kan laste ned søknad om våpenlisens på nett, den får man når man kjøper våpenet, og så håndteres resten pr. post.

Mitt poeng står. Å reversere reformen og gjenåpne lensmannskontor er en gal prioritering av statens penger.

Myhrvold skriver ikke noe mer om hva SP vil med politiet i fremtiden. Det virker som om å det å opprette lensmannskontor er løsningen uansett hva utfordringen er.

Jeg kan også forsikre Myhrvold om at jeg ikke ville kjørt til Råde uten å ha bestilt time på nettet først og der fått beskjed om at jeg skulle til Grålum. Jeg var egoistisk nok til å ta utgangspunkt i min forrige opplevelse med passbytte. Da var det Råde som gjaldt. Jeg beklager det, men poenget mitt står enten passkontoret ligger på Grålum eller Råde.

Jeg har på Myhrvolds oppfordring oppdatert meg på de omstendigheter som ikke påvirker innholdet i mitt innlegg. Med mindre disse påpekningene er de problemene SP mener politiet skal løse, selvfølgelig. Med dette ryddet av veien vil jeg tilbake hovedpoenget i mitt innlegg som Myhrvold IKKE svarer på. Hva vil SP med politiet bortsett fra å åpne flere lensmannskontor.

Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, kom med følgende uttalelse etter SPs valgkampåpning i Finnmark forrige helg: «Jeg finner ikke én sammenhengende setning fra Vedum om hva han vil med politiet».

Jeg finner heller ikke én sammenhengende setning i Myhrvolds tilsvar om hva han eller SP vil med politiet.

Myhrvold bruker også ganske mye tid på å ta mitt språklige bilde på dette med forebygging veldig bokstavelig. Det er nok å trekke det litt langt å gi regjeringen ansvaret for en «dårlig dag på jobben» hos politiet, slik han langt på vei antyder. Politiet skal selvfølgelig drive forebyggende arbeid på en skikkelig og ryddig måte. Til det trengs det folk og aldri har det vært flere folk som jobber i politiet. I dag er det 2 politifolk pr. 1000 innbyggere. Det er rekordhøy polititetthet akkurat som politiet nyter rekordhøy tillit i befolkningen.

I sitt tilsvar viser Myhrvold til lederen i Politiets fellesforbund i Vest politidistrikt. Da vil jeg trekke frem en annen stemme fra Vest: «Sanninga er at vi har lagt bak oss kanskje det beste året i historia når det gjeld utvikling av politiet. Vi har fått nye ressursar og vi oppnår svært gode resultat. Då kan ikkje alt vere så gale som Senterpartiet skal ha det til» Ordene tilhører Arne Johannesen som er politisjef i Sogn og Fjordane.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at vi langt på vei er ferdige med reformen. Som Myhrvold helt korrekt påpeker har vi ikke nådd alle målene, men vi skal fortsette å lære og utvikle politiet i takt med tiden.

SPs planløse bråstopp og reversering av reformen er det motsatte. Det å flytte pengene over til flere enkeltstående lensmannskontorer er ikke fremtidsrettet, i hvert fall ikke når det i noen sammenheng sies noe om hvilke utfordringer dette vil løse.