Meldte fra til Mattilsynet etter økt fiskedød i Øra-anlegg

Ledelsen ved oppdrettsanlegget på Øra meldte fra til Mattilsynet da flere fisk enn normalt døde i anlegget.