Luftforurensing vet vi en del om. Det måles i byen vår og noen ganger på vinteren går alarmen; for mye svevestøv, partikler grunnet fyring, bildekk og lignende i lufta. Det gjøres en innsats for å minke luftforurensing på mange nivåer og godt er det.

Men hva vet vi om lysforurensing? Vi som har levd noen år savner stjernehimmelen med Melkeveien og mylderet av stjerner på mørk nattehimmel. Hvorfor ser vi dem ikke lenger? Det er bra at vi har lys på veier og rundt husene våre, men kanskje det er i meste laget? Hva med å dempe lyset når det ikke trengs? Vi har teknologi til å gjøre det, ikke er det så veldig dyrt heller.

Fargen i lyset spiller en viktig rolle. Der jeg bor er veibelysningen gulorange, det er en behagelig, varm farge. Men noen steder er lyset skjærende kaldt og hvitt som på Værstebrua. Det skulle ikke være et stort problem å redusere noe av det blå og noe av intensiteten i lyset slik at det harmonerer mer med øvrig belysning.

Dyras biologiske klokke forstyrres når nattehimmelen opplyses fra jorda. Det gjelder insekter, fugler, fisk og pattedyr. Om kommunen og de som steller med dette tok noen enkle grep og nye prosjekter tar høyde for en sunnere lyssetting, kunne vi kanskje med tiden få tilbake stjernene våre. Det vil gagne oss alle.