Gå til sidens hovedinnhold

Med «prekesjappe» og utstrakt samarbeid går Fredrikstad foran i program heltid

Artikkelen er over 1 år gammel

Deltid tapper ansatte i helsesektoren for krefter. Kronikkforfatter Beate Midttun leder programmet som skal bringe Fredrikstad kommune ut av «bakevjen» deltidskultur og inn i en ny god sirkel.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Deltidskultur er helsesektorens kryptonitt. Kryptonitt er stoffet som tapper Supermann for krefter. Deltidskultur er helsesektorens kryptonitt; den tapper ansatte for krefter. Det er deltidskulturen våre ansatte sliter seg ut på og blir syk av.

I deltidskulturen tilbyr vi nyutdannede helsefagarbeidere helgestilling på rundt 20 prosent, og derfra må de jakte vakter. I en ny masteravhandling som belyser deltidskulturen gjennom helsefagarbeideres karrièrehistorier, finner vi at helsefagarbeidere jobber i opptil fire parallelle stillinger, og fast to av tre helger, for å oppnå en lønn de kan leve av. Dette får konsekvenser for egen helse, arbeidsmiljøet, utvikling av kompetanse og relasjonen til pasienter og tjenestemottagere (Bolghaug, 2019).

Etter å ha møtt våre medarbeidere i 150 prekesjapper er jeg overbevist om at fenomenet deltidskultur er helsesektorens kryptonitt. Det er ikke arbeidet i seg selv, ukedagen de arbeider på, tidspunktet på døgnet eller lengden på vakten som er avgjørende for om arbeidshelsen er god.

Prekesjappe

  • Både tema heltid og kulturutviklingsmetoden som prekesjappe, som er utviklet i Fredrikstad kommune, har fått bred omtale nasjonalt og internasjonalt. I september er vi invitert til en internasjonal fagkonferanse i Budapest for å dele våre erfaringer.
  • Metoden er utviklet i et tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud og representerer det vi kaller for utvidet medvirkning. En form for medvirkning som baserer seg på at de ulike rollene på arbeidsplassen har en mer innovativ samhandlingsform som tilrettelegge for å frigjøre kreativitet og innovasjon.
  • Så langt har vi eksperimentert med grupper opp i størrelsen 18 – 60 personer. I disse dager legger vi planene for å gjennomføre en prekesjappe med mer enn 120 deltagere i august.

Det handler om tilhørighet og inkludering i et arbeidsmiljø. Det handler om personlig og faglig trygghet mellom kolleger og god kjennskap til pasienter og pårørende. Det handler om å stå sammen som et kollektivt arbeidslag der man finner løsninger sammen. Et arbeidslag der man opplever seg trygg nok til å si ifra om det som ikke virker, det som ikke er hensiktsmessige løsninger for pasienter og brukere, for driften og for våre ansatte.

Det handler om å oppleve psykologisk trygghet (Edmondson, 2019) i arbeidslaget. Så trygg at man ikke holder tilbake gode ideer og trygg nok til å tåle at ideer noen ganger blir avvist. Trygg nok til å fortsette å rekke opp hånden og kaste frem nye ideer når de dukker opp.

Det handler om å velge å lytte til hverandre, heller enn å ha 100 prosent fokus på egne utslitte argumenter. Det handler om at vi sammen skaper en kultur for innovasjon og nytenkning. At vi sammen velger å teste ut nye løsninger, heller enn å bli utslitt av å arbeide i et felt preget av slitne deltidskulturarbeidere. Det handler om å satse på utvidet medvirkning, og å sette åpenhet, tillit og psykologisk trygghet på dagsorden.

Elefanten i rommet er systemisk ubalanse knyttet til likestilling, likeverd og tid til å tenke sammen.

Vi må ut av «bakevjen» deltidskultur og inn i en ny god sirkel. Elefanten i rommet er systemisk ubalanse knyttet til likestilling, likeverd og tid til å tenke sammen. Til sjuende og sist handler dette om mine og dine barns yrkesliv, vår folkehelse og en forsvarlig forvaltning av fellesskapets ressurser.

Det store spørsmålet er hvordan vi skal komme til et veiskille der vi sier et felles forpliktet ja, si, oui, hai eller da til heltidskultur.

Prekesjappe er en arena der aktører med ulike roller, funksjoner og organisasjonsnivå møtes i dialog, refleksjon og undring. Gjennom aktiv lytting synliggjøres flere og større historier og gir grobunn for at noe nytt kan skje. Fafo-forskeren Leif E. Moland sier at utvidet medvirkning og metoden prekesjappe er en viktig nøkkel til å finne gode løsninger, og kaller metoden involveringskunst.

Utvikling av heltidskultur er hardt arbeid og det må skapes økonomisk handlingsrom til å arbeide med kultur og til å etablere 100 prosent stillinger. Tiden er inne for å «sluke kameler», brette opp ermene og ta grep. Det første grepet er å gi dem som skal finne løsningene ute på kommunens 220 oppmøtesteder tid til å snakke sammen. Det koster penger. Det er det verdt!

Les mer

Kontroll på økonomien og effektiv kommune – heltid er svaret

Vi må ha innsikt for å ta gode strategiske beslutninger. Aktørene må møtes og vi må ned i detaljene. Vi må ha forskningsbasert dokumentasjon og vi må finne nye måter og evaluere utviklingsprosesser på. Det er viktig at vi sammen kan forstå situasjonen. Det handler om lederskap, styring og innsiktsbasert prioritering.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene og sammenhengen deltidskultur versus heltidskultur må belyses. KS støtter oss i dette arbeidet med 900.000 kroner kommende år. Vi har også søkt midler fra Forskningsrådet og det nye fylket Viken. Foreløpig har vi ikke lykkes å nå frem i konkurransen og vi må fortsette å søke.

Som programleder for heltid og leder av team heltid gleder jeg meg til å dele våre erfaringer på den internasjonale EAGT-konferansen i Budapest i september 2019. Mer enn 700 fageksperter fra mer enn 50 land får anledning til å bli kjent med hvordan Fredrikstad kommune arbeider systematisk med utvidet medvirkning, prekesjappe og kulturutvikling.

Våre politikere har satt målet om heltidskultur på det strategiske kartet. I vårt møte med mer enn 2000 helsearbeidere har vi funnet stolte, romslige, utholdende, pliktoppfyllende, omsorgsfulle, dedikerte, solide, sterke og robuste «grepa kvinnfolk». Kvinner med vilje og evne til å finne løsninger – sammen.

Scenen er satt, det er invitert til deltagelse. Kuren er å lytte, være kreativ og å ta grep!

Arendalsuka 2018 og Fafo 2019

  • På Arendalsukas SMART CITY arrangement innovatørene kommer, fikk vi 5 plass. Den svært erfarne juryen beskrev prekesjappe som samfunnsnyttig prosessinnovasjon som juryen gjerne vil høre mer om. Fafo benevner prekejappe som «involveringskunst» og knytter forskningen på metoden som i «forskningsfronten» av arbeidslivsforskning i 2019.
  • 12. juni i år ble metoden introdusert på forskningsinstitusjonen Fafo (se vedlegg Fafo rapport s 32-38). Fafo presentasjon prekesjappe, 50 minutter og 47 sekunder inn i opptaket.

Les mer

Kun én av fem kommuneansatte innen helse jobber heltid i Østfold: – Nabokommunene bør lære av Fredrikstad

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.