Råde Senterparti og jeg, Håkon Hanslien, ønsker en kommune med barnehagetider tilpasset pendlere og turnusarbeidere. En kommune som har tilbud tilrettelagt for foreldre med alle typer yrker, ikke bare foreldre med jobber i nærområdet. Et tilbud som ikke skal forlenge tiden barnet er i barnehagen, men et tilbud hvor foreldre som har behov kan levere og hente tidligere eller senere. Et fleksibelt barnehagetilbud!

Råde kommune skriver i sin «Økonomiplan og Handlingsprogram 2023-2026» at de må legge til rette for at «Bygda mellom byene» blir mer attraktiv for tilflytting. Bygda har det meste; turmuligheter i skog og mark, nærhet til fersk- og saltvann, togstasjon og kort vei til byer. Det bygges flere nye boligfelt, noen med kort vei til togstasjonen, tilpasset pendlere, barnefamilier og eldre. På togstasjonen er det tilrettelagt med gratis og gode parkeringsmuligheter. Det er flere barnehager både offentlige og private. Tilretteleggingen og tilbudene er mange.

Mange må nok ta et valg mellom å arbeide mindre, flytte eller bytte jobb. Som aleneforelder er redusert stilling ofte uaktuelt.

En god bygd å bosette seg i som ung voksen eller småbarnsfamilie, dette tror jeg mange med tilknytning til bygda vår tenker. Dette tenkte i hvert fall jeg, helt til jeg så barnehagetidene (06.45-16.45) i kommunen og hvordan disse ville skape store utfordringer i hverdagen om jeg velger å etablere familie.

Som turnusarbeider vet jeg at arbeidstiden ikke alltid er innenfor 08.00-16.00. Er du da aleneforelder i turnusjobb og bor i en kommune med barnehager kun tilpasset foreldre i 08-16-yrker, kan hverdagen bli tøff. Mange må nok ta et valg mellom å arbeide mindre, flytte eller bytte jobb. Som aleneforelder er redusert stilling ofte uaktuelt.

I dagens samfunn kan det være vanskelig nok å få økonomien til å gå rundt om man er to. Flytte er ikke en enkel sak om man er i et allerede etablert miljø, og da står man ofte igjen med å måtte bytte jobb. Kanskje en jobb som ikke er like interessant, en jobb som ikke gir like mye glede, men en jobb man bare tar fordi man må ha hverdagen til å gå rundt.

Men det er ikke bare turnusarbeidere som kan få utfordringer med dagens åpningstider, det er også vanskelig, nærmest umulig for pendlere. I 2022 var endelig Follobanen på plass og strekningen Råde-Oslo tar nå i underkant av 50 minutter. Oslo er i 2021 fjerdeplass av kommuner Råde-innbyggere pendler til, ifølge «Regional Analyse», bare de tre nærmeste byene ligger foran.

Skal man levere i barnehage og pendle til Oslo, kan man tidligst rekke toget som går 07:24, med ankomst Oslo S 08:13. Hvis man i tillegg må hente i barnehagen er 15.10-toget, med ankomst Råde 15:59 siste mulige tog for å rekke å hente i barnehagen. Som pendlende forelder er man helt avhengig av at minst en av foreldrene jobber i nærområdet og kan ta seg av henting og/eller levering i barnehagen, eller en fleksibel arbeidsgiver.

I mitt tilfelle er vi en med turnusarbeid og en pendler. Skulle vi velge å etablere oss med familie, vil vi få problemer med å få hverdagen til å gå opp. Selv om samboer har fleksibel arbeidstid, vil det bli vanskelig med dagens åpningstider når jeg har faste turnustider og samboer er styrt av togtider. Vi vil muligens måtte velge mellom å jobbe redusert, flytte ut av Råde eller bytte jobb. Ingen av alternativene er ønskelig – men må kanskje gjennomføres fordi vi ikke har andre valg.

Vi vil jobbe for at innbyggere i vår kommune ikke skal måtte ta valg som dette fordi vi ikke har gode nok tilbud. Vi vil ikke ha fraflytting – men til flytting. Større fleksibilitet i våre barnehagers åpningstid vil være med å gjøre Råde mer attraktiv for familier i etableringsfasen.