Gå til sidens hovedinnhold

MDG-Skauen: Nygårds festtaler og selvskryt om klima holder ikke

Artikkelen er over 2 år gammel

– En ambisjon om å ta klimautfordringene på alvor må underbygges med mer enn gode festtaler og selvskryt. Jon-Ivar Nygårds kronikk inneholder stort sett bare det, skriver MDGs Erik Skauen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det snart valg, og alle partier ønsker naturlig nok å vise hvor flinke de er og hva de skal få til i neste periode. I den forbindelse hadde Arbeiderpartiets ordførerkandidat Nygård en kronikk i Fredriksstad Blad 15. juli, hvor han blant annet skriver «Det viktigste grepet en kommune kan gjøre, er å bygge en klima- og miljøvennlig by».

Dette er musikk i ørene for oss i Miljøpartiet De Grønne. En slik ambisjon må underbygges med mer enn gode festtaler og selvskryt, noe den kronikken stort sett bare inneholder.

Fra 2015 til 2017 viser tall fra Miljødirektoratet at Fredrikstad kommune har økt sine utslipp. Til sammenligning klarte Oslo kommune, der De Grønne er med å styre, å redusere de totale klimagassutslippene med 8,8 prosent på et år, fra 2016 til 2017.

En slik omstilling som Nygård legger opp til her, er et utrolig godt utgangspunkt for å faktisk klare å klimatilpasse og innfri Parisavtalens ambisjoner her i Fredrikstad. Skal vi unngå en total endring av vårt livsgrunnlag, må alle bidra. Også vi i Fredrikstad.

Vi i De Grønne ønsker innflytelse i Fredrikstad, og vi vil være garantisten for at Parisavtalens ambisjoner skal innfris.

Vi i De Grønne ønsker innflytelse i Fredrikstad, og vi vil være garantisten for at Parisavtalens ambisjoner skal innfris i vår kommune. Samtidig skal som vi være naturens stemme i bystyresalen og formannskapet. Vi vil jobbe knallhardt for at Fredrikstad blir en bærekraftig kommune for både mennesker og natur.

Det er positivt at kommunen skal begynne å bruke klimabudsjett som styringsverktøy i kommunen vår. Et slikt styringsverktøy gir oss mulighet til å få en bedre oversikt over hva vi bør gjøre, og hva det vil koste å redusere klimagassene. Med en målsetting om 60 prosent reduksjon innen 2030 er det helt nødvendig å strukturere opp dette arbeidet. Men jobben er ikke gjort selv om man får et klimabudsjett. Det bør etableres en stab som innehar all nødvendig kompetanse, og alle etater må ansvarlig gjøres på bakgrunn av handlingsprogrammet i klimabudsjettet.

Videre må det etableres gode løsninger for kunnskapsflyt for at dette skal bli gjennomførbart. Derfor ønske vi i De Grønne snarlig å få ansatt flere ressurser som skal jobbe med dette, slik at vi er sikre på at det blir en suksess. Ikke gjøre som Ap og samarbeidspartiene har gjort ved budsjettbehandling, å kutte i disse.

Etablering av klimabudsjett og få det integrert i hele kommunen gleder vi oss til. Det er et nødvendig og spennende arbeid.
Vi lever i en tid hvor alle snakker om klima og miljø, enten vi mener det ene eller det andre. Både Arbeiderpartiet og Høyre ønsker å fremstå som grønne partier, og det er jo lett å forstå, for her ligger det mange stemmer. Da er det viktig å ha med seg at begge partiene nasjonalt ønsker å fortsette som før når det gjelder å pumpe opp olje, selv om alle fagmiljøer er tydelige på at det kan vi ikke gjøre hvis vi skal klare å nå klimamålene.

Her hjemme har vi også saker hvor Ap og H på ingen måte setter klima og miljø først. Et eksempel på dette er at begge ønsker en storstilt mudring av Glommas farled. Vi snakker ikke her om en vedlikeholdsmudring for bedriftene på Øra, men en gigantisk mudring. Dette er fagmiljøene særdeles usikre på om er bra for den marine naturen, marine næringer eller friluftslivet. For mesteparten av massene man skal grave opp skal bare dumpes litt lenger ute i nasjonalparken. Er dette god miljøpolitikk? Og er vi sikre på at dette er god samfunnsøkonomi? Vi i De Grønne mener at her må det vises magemål, lytte til fagkompetanse og muligens nedskalere til vedlikeholdsmudring slik at næringen kan fortsette som før.

Vi i De Grønne ønsker å være med og gjøre Fredrikstad kommune reelt grønt. Vi håper på innflytelse etter valget og derigjennom være den tydeligste stemmen i klima- og miljøspørsmål.

Les også

Skrinlegg det gigantiske mudderprosjektet ingen trenger – en gang for alle

Les også

Fredrikstad-politikerne vil ha fremdrift for ny farled:Erstatter kritikk av mudring med støtteerklæring

Kommentarer til denne saken