Gå til sidens hovedinnhold

MDG og Rødt – en fare for demokratiet!

«Et politisk parti som vil bruke et ultimatum for gjennomføring av sin politikk, hører ikke hjemme i et velfungerende demokrati.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha deltatt i mange valg som aktiv politiker lokalt, regionalt og nasjonalt, er dette valget i større grad preget av de mindre partienes ekstreme standpunkter og løfter. Rødt skal ha det klasseløse samfunn i et kommunistisk demokrati(?) og MDG vil stanse oljevirksomhet ganske umiddelbart. Dette er to radikale og sentrale deler av valgprogrammene til disse to partiene.

Rødt vil ha det klasseløse samfunn basert på en kommunistisk ideologi hvor de mener at en gjennom demokratisk behandling vil unngå et toppsjikt av korrupte ledere. En besnærende tanke, men det har ikke lyktes noen andre steder i verden så langt. Noen som enten er valgt eller utpekt, må ta ledelsen av et land. Vi mennesker er da slik skrudd sammen at lederrollene må bli en del av et hierarki hvor noen må bestemme hva andre skal være med på. Dette vil skape forskjeller som vi ser av historien kan ende som maktutøvelse av noen få. Dette gjør dessverre det klasseløse samfunn til en utopi som ikke lar seg gjennomføre.

Det hører også med til ideologien at konkurranse skal unngås, i alle fall for alle felles aktiviteter som for eksempel infrastruktur som jernbane og telelinjer. I tillegg vil de nasjonalisere de store bedriftene. Ved å nasjonalisere slike landsomfattende tjenester og bedrifter vil det skape mindre forskjeller og nærmere det klasseløse samfunn. Norge har sett gjennom de siste tiårene at oppløsning av statlige monopoler og nedsalg av eierskap, har ført til en rivende utvikling av samferdsel, IT-kommunikasjon, rask tilpasning til nye produkter og markeder og bedre tjenester til en lavere pris.

Konsekvens ved gjennomføring av det klasseløse samfunn vil gi en masseflukt av kompetanse og en totalt ineffektiv stat. Det må vi ved årets valg unngå å gi vår stemme til!

MDG vil ha slutt på oljevirksomheten i Norge så raskt som mulig. Vår oljevirksomhet utgjør ca. 2 prosent og gassvirksomheten utgjør ca. 3 prosent av verdens produksjon. Norge skal gjøre sitt for å stabilisere klima, men en umiddelbar stans i leting, utvinning og produksjon vil ikke ha innvirkning på CO2 i verden i det hele tatt. Det er sterkt beklagelig av MDG å fremheve nærmest verdens undergang om ikke Norge med sine 2 prosent stanser oljeproduksjonen umiddelbart. Dessverre er det mennesker som tror på den slags valgflesk og på den måten skaper frykt. Mennesker har gjennom all tid hatt evnen til å tilpasse seg nye forutsetninger for livsopphold. Dette klarer vi denne gangen også. Vi er allerede på god vei til å tilpasse oss nye situasjoner uten å rive ned noe som fungerer, før vi har utviklet en endret plattform for livsopphold hvor klima og miljø har en prioritert plass i samfunnet.

Et politisk parti som vil bruke et ultimatum for gjennomføring av sin politikk, hører ikke hjemme i et velfungerende demokrati. Det lukter tvang med bruk av ultimater. Det er forkastelig når nær alle partier i Norge gjennom samtaler og diskusjoner kommer frem til løsninger til beste for landet – også overfor våre internasjonale samarbeidspartnere som NATO, Schengen, EØS/EU m.fl.

Med de valgprogrammer og løfter ekstremistpartiene presenterer for velgerne er det å håpe at ingen av disse kommer i en vippeposisjon. Det kan føre til at Ap/SV/Sp må fire på noen av sine valgløfter som for eksempel skatt og medlemskap i NATO eller EØS. Det vil være sterkt uheldig.

Det sikreste for velgerne i dag er å holde fast ved den borgerlige styringen i fire nye år. Den sittende regjering med Erna Solberg i spissen har klart å holde en åpen diskusjon overfor Stortinget. Det gir demokratiet de beste forutsetninger som styringsverktøy for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kommentarer til denne saken