Borg Havn har gjennom de seneste år vokst til å bli et viktig nav for store deler av vårt næringsliv. Følgelig må den opprettholdes og utvikles, men dette må skje på naturens premisser og ikke gårsdagens hensynsløse overgrep på vårt miljø og alt annet levende på land og i sjøen i umiddelbar nærhet av Glomma.

hvordan kombinerer vi behovet for å beskytte en sårbart miljø, med en ekspansiv og viktig havn?

I en kronikk i FB den 6. november 18, tilbakeviser jeg alle skremsel-argumentene som vi gjennom mange år nå har blitt bombardert med: «Får vi ikke gjennomført gigantprosjektet med mudring og sprenging i skipsleia, vil det gå utover skipssikkerheten og arbeidsplassene.»

Disse påstandene kan vi ikke lenger ta seriøst; Sikkerhet ivaretas først og fremst med godt lyssatte sjømerker, mens fare for arbeidsplassene i byen forblir en udokumentert påstand.

For å forstå hvorfor vi kaller dette planlagte prosjektet for gigantisk, urealistisk og helt uforsvarlig, er det bare å kaste et blikk på medfølgende illustrasjon etter å ha lest følgende avsnitt: Kystverket ønsker å fjerne ikke mindre enn nærmere 3.8 millioner kubikkmeter sprengsten og muddermasse. Men hva betyr egentlig det?

Det utgjør et gigantisk mudderteppe som vil legge seg over alt liv på sjøbunnen og på tang og tare utover i store områder.

Det sier nok ikke de fleste av oss så mye, men hvis vi tenker oss det som fotballbaner (ca. 60 x 100 m), som bygges opp i en høyde til øverste punkt på Fredrikstadbrua (64 m ref. Wikipedia), da får vi en liten peiling på at det blir en ganske så stor koloss med mudder! Men det stopper ikke der; vi må ha ikke mindre enn 10 – ti – slike gigantiske kolosser for å komme opp i den mengden vi snakker om!

Legger vi disse ti gigant-kolossene etter hverandre nedover elven, når vi nesten ned til fergeleiet til Gamlebyen! (illustratøren måtte stable gigant-kolossene oppå hverandre to og to for å få plass på tegningen!) Se en gang til – og nå grundigere – på tegningen: Dette er ubegripelig gigantiske mengder og derfor blir prosjektet urealistisk og et uforsvarlig inngrep i en ekstra sårbar natur.

Det er grundig dokumentert at spredd utover i disse massene ligger det farlige miljøgifter, som blant annet kvikksølv og annet industriavfall. Men ingen kan si nøyaktig hvor elendigheten befinner seg. Rambøll har statistisk beregnet at kanskje så mye som mengden i tre av de illustrerte kolossene må regnes som farlig avfall og derfor må på land i tette deponi.

Frevar har laget et såkalt åpent landdeponi som teoretisk skal ta imot de farligste giftmengdene som tas opp. Men, og et alvorlig men, er at dette deponiets kapasitet ikke engang kan ta imot én av kolossene. Så hva da med det overskytende fra denne ene kolossen, og hva med de to andre sterkt forurensede kolossene som forutsettes deponert forsvarlig på land? Det finnes rett og slett ikke noe sted å deponere sånne mengder på land i hele vårt distrikt!

Og, hva er tanken med de sju øvrige kolossene som teoretisk er «renere» masser? Jo, de er tenkt dumpet i sjøen i det trange og grunne farvannet innenfor Kirkøy! Kystverket må anlegge et par nye øyer i det farvannet for å bli kvitt disse mengdene. Ingen fagetat eller forsker, vil med hånden på hjertet påstå at det blir helt uproblematisk for farvannet rundt Hvaler og langt ut i både norsk og svensk nasjonalpark, at det dumpes slike gigantiske mengder med urene mudder- og stenmasser.

Vi snakker jo ikke om åpent hav i Nordsjøen, men det trange farvannet mellom de to naturreservatene Øra og ytre Hvaler. Hollandske mudringseksperter regner tvert imot med at strømmen i en elv som Glomma vil kunne føre med seg kanskje så mye som en av de illustrerte kolossene (ti prosent), som vil spres utover i disse farvannene. Det utgjør et gigantisk mudderteppe som vil legge seg over alt liv på sjøbunnen og på tang og tare utover i store områder.

Svenskene er alvorlig bekymret for sin nasjonalpark som grenser til vår, det samme er kommunens egne fagfolk. Mens våre lokale politikere i både Høyre, Frp og Arbeiderpartiet sier ja til dette dristige og utvilsomt skadelige og overdimensjonerte prosjektet. Ja, vår Ap-ordfører har gått så langt at han på radio har sagt at prosjektet må gjennomføres uansett konsekvenser for miljøet! Det kan ikke vi i MDG leve med og vil kjempe på alle fronter for at det nedskaleres til et moderat vedlikeholdsprosjekt.

Det trengs å mudre i områdene ved kaia til Borg Havn og tørningsområdene for de største av dagens skip. Det må vi leve med -forutsatt at det gjøres på den mest skånsomme måten. Et godt vedlikeholdt havneområde dekker behovet selv for de største skipene som noen gang har vært her i byen. Når vi så vet at morgendagens skip vil bli autonome og mindre, har dette gigantiske og urealistiske prosjektet til Kystverket gått ut på dato.

Ledelsen av Borg Havn har bevist at de helt uten dette gigantprosjektet har klart å bygge opp en topp moderne, effektiv og økonomisk sterk havn. Hva mer kan vi kreve? Det står respekt av den innsatsen, og det er bra for mange viktige arbeidsplasser i Fredrikstad.

Men er det ikke nå på tide å ta hensyn til vårt sårbare miljø og fremtidige generasjoners behov for ren og frisk natur med et sunt og levende økosystem? Stopp dette gigantprosjektet til Kystverket!