Gå til sidens hovedinnhold

MDG etterlyser løsning på gjentagende forsøpling fra Øra-bedrifter

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er med stor skuffelse vi leser en tilsynsrapport, som igjen avdekker at forsøpling kommer på avveie og havner i naturen, skriver Ida Julsen og Erik Skauen om siste inspeksjon ved Øra-bedrifter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For MDG og samarbeidspartiene har det vært en viktig sak at Fredrikstad kommune er en foregangskommune for å forhindre marin forsøpling. Det er da med stor skuffelse vi leser en tilsynsrapport, som igjen avdekker at forsøpling kommer på avveie og havner i naturen.

Vi leser i rapporten om Østfold gjenvinning at «Store mengder søppel ligger på bakken og i åpne containere. Dette området er ikke beskyttet med gjerde, og søppel kan lett spres til omgivelsene. Måker er også her med på å spe søppel til omgivelsene.» Den samme rapporten konkluderer med at «Østfold Gjenvinning, Sirkel Materialgjenvinning og Smartpanel bidrar til å spre avfall til omgivelsene», og det oppfordres videre at Fylkesmannen følger opp.

Det at naturreservatet grenser til både gjenvinningsbedriften og selskaper som vil etablere seg innen sirkulærøkonomi, er en unik kombinasjon, som både kan fremmes positivt, men ansvaret for naboskapet krever også et særdeles sterk fokus på å forhindre forurensing og ha minimalt med utslipp. MDG forventer at bedriftene finner løsninger raskt, og jobbe fram gode forslag for at både næring og natur fortsatt kan være gode naboer.

Det blir et paradoks at vi heier på og støtter økonomisk organisasjoner som gjør en viktig innsats med å rydde strender og skjærgård for plast og annet avfall som ikke burde vært der, dersom de leverer det på Øra og store deler av det samme søppelet blåser ut igjen.

Som landets første kommune med en egen handlingsplan for plast, der marin forsøpling er et viktig satsingsområdet, må vi snart se at bedriftene tar dette problemet på alvor. En mulighet kan være å sette sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra selskapet, kommunens miljøavdeling og ornitologisk forening. for å arbeide fram løsninger.

Vi må bruke alle gode virkemidler for å fremme klimavennlige løsninger og øke farten i omstillingen til lavutslippssamfunnet, samtidig som vi ivaretar naturen og naturmangfoldet.

Les også

Tilsyn ved Fredrikstad-bedrifter er urovekkende sett med miljøbriller

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.