Politiet måtte rykke ut for å stenge bakeri

Full produksjon: Da Mattilsynet kontrollerte at bedriften etterlevet karantenen var det full drift i lokalene. Politi og låssmed måtte til for å stenge bedriften.

Full produksjon: Da Mattilsynet kontrollerte at bedriften etterlevet karantenen var det full drift i lokalene. Politi og låssmed måtte til for å stenge bedriften. Foto:

Bakeriet på Nabbetorp ble ilagt virksomhetskarantene av Mattilsynet for mangelfull vilje til å sikre trygg matvareproduksjon, men fortsatte å produsere for fullt. Da måtte både politi og låssmed kobles inn.

DEL

Mattilsynet har tidligere gitt pålegg om utbedringer og tvangsmulkt uten at dette har hjulpet.

Flere forskjellig bakerier med de samme driverne og eierne, har hatt sin virksomhet i lokalene. De fleste av virksomhetene er slått konkurs. Det er Cewex Eiendom AS som eier bakerilokalene.

To måneders virksomhetskarantene

I slutten av mars i år fattet Mattilsynet et vedtak om to måneders virksomhetskarantene, noe som er en den strengeste reaksjonen når en virksomhet over tid unnlater å etterkomme pålegg.

Og bakerivirksomhetene i Enggaten har siden 2012 hatt besøk av Mattilsynet hele 12 ganger der det blant annet ble avdekket dårlige hygieniske forhold. For et år siden ble det gjort et hastevedtak om stenging av hele virksomheten grunnet svært dårlig renhold, og kryssforurensning til mat og skadedyr. Det ble fattet vedtak om skadedyrsikring, vask av arbeidstøy og garderobe samt konkret vedlikehold og organisasjonsendring.

Virksomhetskarantene ble gitt eierne og driverne av Cewex Bakeridrift AS som engasjerte advokat og klaget på vedtaket. Vedtaket ble likevel opprettholdt og virksomheten fikk beskjed om å stenge dørene i to måneder fra 10. juli til 10. september.

Politi og låsesmed

– Da vi kom for å kontrollere at karantenen ble overholdt var det full aktivitet i lokalene. Dagen etter hadde vi med oss politiet og en låsesmed for fysisk å låse og stenge produksjonen, forteller seksjonssjef Jorunn Aasgaard Grini ved Mattilsynets avdeling Østfold og Follo til Fredriksstad Blad.

Ved kontrollen den 10. juli var ingen ledere til stede og det var full produksjon av bake- og konditorvarer. Emballasje samt bestillinger og fakturaer datert 10. juli er registrert på Skjeberg Bakeri AS (som endret navn til Border AS og gikk konkurs i april i år, red anm.), skriver Mattilsynet i en rapport til Cewex Bakeridrift AS

Mattilsynet fattet et hastevedtak om omsetningsforbud for maten som ble produsert i lokalene under karantenen, og så regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten.

Stengt i ni dager

Men allerede etter ni dager produseres det bakervarer i lokalene i Enggaten 97 c. Denne gang er det et annet av Stian Hansens selskaper, Baker Eriksen AS, som med ny daglig leder fullt lovlig har fått tilgang til lokalene.

– Da vi kom på kontroll var det en ny virksomhet som ville starte produksjon. Det ble gitt veiledning til den nye daglige lederen om hva som måtte på plass før de kunne starte produksjon, og når en ny virksomhet starter opp i lokalene har vi ikke grunnlag for å opprettholde virksomhetskarantenen i Enggaten, sier Aasgaard Grini.

I de ni dagene karantenetiden varte hadde det blitt utført forbedringer som gjorde at Mattilsynet ga tillatelse til at Baker Eriksen AS kunne starte produksjon i lokalene, selv om dokumentasjon på ny driver ikke var registrert i Brønnøysundregistrene.

Flere alvorlige avvik

– Det er fortsatt mange alvorlige avvik som hadde frist til tirsdag 12. september for å bli utbedret, og driveransvaret er ikke avklart med Brønnøysundregistrene. Det påløper en dagsmulkt på 10.000 kroner fra dags dato inntil dette er ordnet.

– Dette har vært et tilbakevendende problem siden en ny generasjon overtok bakerivirksomheten i Enggaten i 2012, og jeg er ikke veldig optimistisk. Ved siste tilsyn ser vi fortsatt det samme dårlige vedlikeholdet. Det er heldigvis ikke ofte vi ser så graverende forhold som her. Dette er en veldig arbeidskrevende og vanskelig sak sier seksjonssjefen.

Ingen kommentarer

Stian Hansen vil ikke prate med Fredriksstad Blad, men skriver i en melding at Mattilsynets vedtak er mer en økonomisk straff som følge av at tidligere vedtak ikke er blitt fulgt opp inne gitte frister, enn at det faktisk var graverende forhold som medførte øyeblikkelig stenging. Alle vedtak er gjort ifølge Hansen, men det beror på økonomi at fristene ikke er overholdt. Han skriver at han ikke har ansvar for den daglige driften i dag.

Den nye daglige lederen i Baker Eriksen AS ønsker ikke å prate med Fredriksstad Blad enda, da vi spør hvordan det går med påleggene han har fått fra Mattilsynet.

– Jeg holder på å få orden på sakene, er alt han vil si.

Bildeserie

Mattilsynets bilder i bakeriet i Enggata 97 c

Full drift: På tross av karantene var det full drift i lokalene.

Artikkeltags