Torsdag ble det regnet på spreng i rådhuset i Fredrikstad. Eksamensresultatene i matematikk fra de ni kommunale ungdomsskolene tikket inn, og gjennomsnittet får skoleetaten nærmest til å danse i sommervarmen:

3,0 er én desimal bedre enn landssnittets 2,9.

Færre fikk 1

Det er første gang elevene i Fredrikstad har gjort det bedre enn på landsbasis i matematikk.

Eksamensnittet har oftest ligget under og noen ganger på samme nivå, men aldri over.

Eksamen 

– Vi er veldig fornøyde. Dette er en vitamininnsprøyting for alle som jobber med og innen skole, fastslår spesialkonsulent Bjørnar Rødje.

– Det er også svært gledelig at færre elever har fått karakteren 1 i år enn tidligere. Det er vi veldig glade for.

På samme dag som Fredrikstad kommune kunne smile bredt, meldte VG om svakeste matteeksamen noensinne på landsbasis. Landssnittet har aldri vært dårligere enn årets 2,9.

Det samme gjelder Østfold fylke, som får snittet 2,8.

– Vi er bekymret, uttalte Utdanningsdirektoratet til VG.

Satsingsområde

Både nasjonalt og på fylkesplan har matteresultatene på 10. trinn gått gradvis nedover siden skoleåret 2009/10, til årets bunnivå.

Dette har skjedd til tross for at det har blitt satset stort på å heve elevenes mattekunnskaper.

I Fredrikstad har regning vært ett av tre satsingsområder, sammen med lesing og klasseledelse.

– Vi tror at årets gode resultat henger sammen med det arbeidet som alle skolene har gjort. Vi er også takknemlige for at vi har fått beholde stillingene i skolen, sier Bjørnar Rødje med henvisning til politiske vedtak om å ikke kutte i lærerårsverk.

Løser ikke alt

– Men vi må fortsette å jobbe. Vi må ikke tro at ett godt enkeltresultat løser matteutfordringene vi har i Fredrikstad.

For det lokale eksamenssnittet i matte har fulgt den nasjonale nedgangen, fra 3,1 i 2010 til 2,9 i fjor.

Rødje tør derfor ikke å spå om årets matteopptur er starten på en positiv utvikling eller om 2014/15-kullet var særskilt flinke.

– Det vil alltid være svingninger, men vi skal uansett glede oss over fremgangen i år, sier spesialkonsulenten.

Den enkelte skoles resultater er ikke offentliggjort ennå. Men Rødje røper at Kvernhuset ruver på mattetoppen i år.

– De fikk et snitt på 3,7, noe som er eksepsjonelt. Det er gledelig at en stor skole gjør det så bra, det betyr at mange har fått et godt resultat, påpeker han.