Gå til sidens hovedinnhold

Matavfall og kompostering – ja takk, begge deler!

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

MDG er glad for at vi endelig kan innføre en prøveordning for utsortering av matavfall til produksjon av biogass. Ordningen har vært planlagt lenge, og det er gledelig at vi nå kan høste erfaring hos et utvalg av innbyggerne.

Vi er imidlertid opptatt av at de som har kompostert i egen beholder over flere år, skal fortsatt få anledning til det. Grunnen er at dette kanskje er den alle mest miljøvennlige håndteringen av egenprodusert avfall. Når vi hjemmekomposterer, unngår vi transport og behandler avfallet der det oppstår. I tillegg tror vi at de rundt tusen hjemmekompostørene i Fredrikstad kommune er glad i komposten sin.

Matavfall og annet organisk avfall som planterester, kaffegrut og tørkepapir blir kastet i kompostbingen, deretter strør man på litt tørr bark, rører rundt og vips etter noen uker er matavfallet omdannet til næringsrik kompostjord som faktisk er et rikt jordforbedringsmiddel som kan brukes i egen hage. Man blir altså selvforsynt med gjødsel. Den svarte komposten brukes i jorda, på plenen, rundt bærbusker og bidrar til vakrere og mer frodige hager.

Fredrikstad kommune var tidlig ute med ordningen og har holdt tilbudet i gang i mange år. De som har gått kurs for å lære å kompostere i lukket beholder (såkalt varmkompostering), har fått anledning til å kjøpe kompostbinge til rabattert pris og man har fått avslag i renovasjonsgebyret. Denne stimuleringsordningen har bidratt til at vi i sum har produsert mindre restavfall til sluttbehandling på FREVAR, og i tillegg har hageeiere med stolthet drevet sin egen jordforbedringsfabrikk.

For at vi skal kunne ta ut den ressursen som ligger i det organiske avfallet, og produsere biogass, innfører nå kommunen en ordning hvor alle husstander etter hvert skal sortere matavfall fra restavfallet. Det er bra, men MDG ønsker i tillegg at de hageentusiastene som komposterer i lukket beholder fortsatt skal få mulighet til det og få bark og rabatt på renovasjonsgebyret.

Kommentarer til denne saken