Mousavi-familien tapte igjen: – Lever i konstant angst og redsel

Brødrene Javid og Masoud som nå er i Kabul.

Brødrene Javid og Masoud som nå er i Kabul. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Den afghanske familien Mousavi får ikke komme tilbake til Norge. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom som falt onsdag.

DEL

Familien ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i august 2016, fem år etter at de kom til Norge.

Det meste av tiden bodde de i Fredrikstad.

Familien, far, mor og deres to sønner født i 1999 og 2009, stevnet staten ved Utlendingsnemnda, men tapte søksmålet i Oslo tingrett i desember 2016.

Dommen ble anket, men lagmannsretten er enig med tingretten i at det var riktig å sende familien tilbake til Afghanistan.

Vanskelig bevisvurdering

Familien kom til Norge og søkte asyl i november 2011, ett år etter at datteren Aghdas Mousavi kom til Norge. Hun har siden fått opphold i Norge som enslig mindreårig, og både tingretten og lagmannsretten mener hun hadde en rolle som såkalt «ankerbarn».

LES OGSÅ: Mousavi-familien fikk nei fra tingretten

Lagmannsretten skriver i dommen at de har funnet bevisvurderingen vanskelig.

– Etter en samlet vurdering mener lagmannsretten likevel, som tingretten, at det er sannsynlighetsovervekt for at Aghdas er ankerbarn – det vil si at hun bevisst ble sendt til Norge slik at de ankende parter kunne bedre sine muligheter til selv å få oppholdstillatelse.

Saken til familien Mousavi ble omtalt i New York Times i november 2016, og det vakte stor oppsikt da daværende statsråd Sylvi Listhaug skrev om saken på sine Facebook-sider med kommentaren «lik og del.»

Det hele endte i en innsamlingsaksjon frontet av skuespiller Kristoffer Joner som innbrakte Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) 4 millioner kroner.

Lagmannsretten slår enstemmig fast at Utlendingsnemdas vedtak om avslag på oppholdstillatelse ikke er bygget på feil faktum og derfor er gyldig. Retten slår også enstemmig fast at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil.

Må samle inn mer penger

Leder for støttegruppa for Mousavi-familien, Eva-Lotta Sandberg, er skuffet over dommen og synes synd på familien som må bli i Afghanistan.

– Familien har det svært vanskelig. De får ikke etablert et normalt liv og lever i konstant angst og redsel, sier Sandberg.

Hun synes dommen er urettferdig.

– Det er fortsatt bare mistanker om at Aghdas ble sendt til Norge som et ankerbarn. Det er ikke bevis. Jeg synes også at det på generelt grunnlag er helt forferdelig å sende folk tilbake til Afghanistan, sier hun.

Sandberg forteller at Mousavi-familien og alle som har støttet dem akkurat har fått betalt ned alle advokatutgifter fra første rettsrunde.

– Nå må vi få inn penger til denne runden også. Deretter må vi finne ut hvordan vi kan støtte familien videre, sier Sandberg som håper familien kan søke asyl i et annet land.

– Det er bare blitt verre i Afghanistan. De kan ikke bli boende der, fremholder Sandberg.

Artikkeltags