Stillingen som frivillighetskoordinator er nyopprettet og ble utlyst internt i Hvaler kommune. Martin Hermansen, som har jobbet lenge ved NAV-kontoret på Hvaler, søkte og fikk jobben. Han er barnehagelærer i bunnen, og har også jobbet noen år som pedagogisk leder i barnehage.

– Jeg skal både etablere nytt og markedsføre det vi allerede har av tilbud på Hvaler. Jeg ønsker å bidra til en bedre hverdag for andre mennesker, sier Martin.

Vil gi datahjelp

Han ønsker å kunne tilby alt fra bistand i hus og hage til hjelp for pensjonister som sliter med data. Den store ambisjonen er å etablere en ny møteplass på Hvaler, en ondagscafeteria, hvor det går an å prate kombinert med å få servert en brødskive.

– Jeg tenker på nedlagte Floren skole, men vet ikke om dette er noe som er gjennomførbart, sier Hermansen.

– Det ligger i min stilling at vi skal jobbe med å forbedre folkehelsa på Hvaler. I tillegg har vi ensomhetsproblematikken. Det er stikkordene jeg har fått beskjed om å jobbe ut fra i startfasen, sier Hermansen.

Han mener derfor at en onsdagscafeteria – eller møteplass – er midt i blinken som et tiltak på Hvaler.

Har etablert turgruppe for alle

Hvaler er kjent for å ha stor aktivitet på frivillighetsfronten. Røde Kors har bingo på Dypedalsåsen, og det er bowlsgruppe hver torsdag på Floren. Sanitetsforeningen er også godt kjent. Bare for å nevne noe. Men Martin Hermansen har ambisjoner om å få i gang mer.

– Jeg har startet med å etablere en ny turgruppe som går i Storesand-området. Her fungerer det å møte opp også med rullator eller krykker. Eldstemann i turgruppa er 94 år. Vi går uansett vær og vind, smiler Hermansen.

Men til dette trenger han flere frivillige. Det kan gjerne være spreke pensjonister, men Martin håper også at det kan være noen yngre som melder seg. Behovet beskrives som nesten umettelig.

– Vi ser også for oss tiltak som turvenn og besøksvenn. Hvaler er blitt Norges Florida. Vi har derfor mange mennesker som har noe å gi, og vi har mange som trenger et eller annet. Vi mottar mer enn gjerne også henvendelser fra yngre mennesker, sier Hermansen, som kan treffes gjennom servicetorget i Hvaler kommune.