Gå til sidens hovedinnhold

Marnet-utbyggingen: Politikerne henviser trafikken til gangstien!

«Altså: dagens trafikk, pluss ny trafikk fra 80 leiligheter 200 nye båtplasser skal bruke gangstien! Det er det vel bare noen politikere som synes er all right?»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det pågår for tiden en interessant drakamp i Øyenkilen som handler om utbyggingen av Marnet Marine Park. Mye forarbeid er gjort på forskjellig hold. Alt er ikke like lett å få øye på.

Det er heller ikke lett for alminnelige mennesker uten kunnskap om lovforståelse, utbyggingsplaner eller trafikkundersøkelser å se hele bildet av denne utbyggingen. Men vi som bor her ser de praktiske konsekvensene av den utbygging som foregår.

Angående eiendomsrett til grunnen i Marnetveien; Retten til å benytte veien og volumet av bruken av veien, er innfløkt og tildels uklar, så det lar jeg ligge her.

Det har alltid vært næringsdrift innerst i Marnetveien. Volumet av denne driften avspeiles i jordskiftedom fra 2003/04. Med noe godvilje kan man kanskje si at den drift som Marnet Marine Park per idag representerer, med marina, restaurant og noen boliger har tilsvarende trafikkmengde som tidligere drift på området og representerer den samme belastning på vei og miljø.

Jeg går ut fra at han siktet til utbyggerne, for han siktet neppe til veiforeningens advokatutgifter.

I argumentasjonen mot utbyggingen av Marnet Marine Park ser jeg bort fra de millionene Statens vegvesen har lagt ned i miljøgata i siste del av Øyenkilveien. Det virker det som svært mange andre også gjør.

For å komme til Marnetveien må man gjennom denne trange og tildels uoversiktlige veistrekningen med én kjørebane. Som er skiltet ved innkjøringen at man ved møtende trafikk skal kjøre på gangstien ved siden av.

Altså: dagens trafikk, pluss ny trafikk fra 80 leiligheter 200 nye båtplasser skal bruke gangstien! Det er det vel bare noen politikere som synes er all right?

Jeg sier noen politikere, fordi andre politikere viste ved sin stemmegivning i planutvalgets møte 28. januar at de ikke synes den utbygging det legges opp til for Marnet Marine Park er all right.

Les også

Naboene protesterte mot nytt ferieanlegg – ble ikke hørt av politikerne

Andre politikere igjen, viste i planutvalgets møte, både gjennom innlegg og stemmegivning, at dette ville de stå inne for. Særlig merket jeg meg innlegg fra hr. Haabeth. Han var opptatt av at man i denne saken måtte ta hensyn til de ressurser som til nå er brukt i planleggingen. Tror til og med han sa betydelige ressurser. Jeg går ut fra at han siktet til utbyggerne, for han siktet neppe til veiforeningens advokatutgifter.

Dette ble vel ytterligere understreket av følgende utsagn fra ham, sitat «Vi blir lite forutsigbare for utbyggere».

Det man hørte av hr. Haabeths uttalelser i planutvalget 28. januar avslører tydelig på hvilken side han og hans parti, samt blåfargede partivedheng, står i utbyggingen av Marnet Marine Park.

Les også

Marnet-utbyggingen: Hvordan kan økt trafikk i miljøgate forsvares?

Kommentarer til denne saken