Kjære medlemmer av planutvalget har dere vært i Øienkilen? Om dere ikke har vært der, ber jeg om at dere reiser dit og tar en titt. En liten «titt» er etter min mening tilstrekkelig til at dere raskt kan se konsekvensene av å si ja til forslaget til Marnet Marine Park slik det ser ut nå; en tilnærmet katastrofe for det lille samfunnet.

I fall svaret er ja dere har vært der, hvordan kan dere forsvare å si ja til en reguleringsplan som i ytterste konsekvens tillater 80 nye boenheter samt 100 eksterne båtplasser? Konsekvensene av dette vil bli at Øienkilen sentrum raseres. Øienkilen har en hovedgate som i så fall bli den nye «motorveien» ut til Marnet Marinepark da det er den eneste mulige tilgangen til anlegget ytterst på en odde/halvøy.

Det er kanskje prematurt av meg å skrive dette, men ut ifra oppslag i Fredriksstad Blad den 25. november synes det som møtet torsdag 3. desember er en ren formalitet. Det var mye positivt i å lese – «alle» har trukket sine innsigelser. Artikkelen synes bare å konsentrere seg om selve området som skal bli bebygget. Ja selvfølgelig flott at leilighetene er trukket lenger inn fra sjøkanten osv., men det virkelige problemet forsvinner ikke at noen leiligheter får lengre til vannet.

Jeg er «kun» hyttebeboer og er dermed ikke av dem som blir mest berørt/rammet. Ta og snakk med dem som bor der, det har jeg. Det er fastboende med barn i skolealder som har Marnetveien som sin skolevei – uten fortau, det er det ikke plass til.

Når jeg først skriver, er det to punkter jeg vil ta opp.

For det første kommunen vil «ekspropriere» halve bukta – denne brukes av fastboende og mange hundre hytteeiere. Nå skal dette gis til næringsdrivende som kan utnytte det kommersielt, med stor gevinst (les millionklassen). Hva er tanken?

Men det aller viktigste er igjen trafikksituasjonen.

Jeg legger til grunn at dere har lest forslaget fra Marnet Marinepark grundig. Når det konkluderes mer eller mindre med liten eller ingen økning i biltrafikk, tar dere virkelig dette for «god fisk»? Det henger jo ikke på grep. Folk som bor i nærområdet har allerede opplyst om økt biltrafikk på grunn av restauranten og båtforretningen der ute. Og så skal ikke 80 boenheter (raskt 160 biler) samt 100 eksterne båtplasser (200 biler) gjøre noe med økningen i trafikken?

Videre er det slik at de nye leilighetene vil fortrenge plassen til det som til nå har vært båtoppstillingsplasser. Dette vil medføre at mange flere båter må kjøres inn og ut av området hver vår og høst. Er dette heller ikke noe problem? Igjen spør jeg; har dere vært der ute? Husene ligger tett inn til veggen, ikke plass til fortau, barn i skolealder som har dette som sin skolevei. Kyststien går der og i tillegg er Marnetveien og området blitt miljøgate hvor blant annet bussholdeplassene er «trukket ut i veien», med minimal mulighet for forbikjøring.

Forslaget til reguleringsplan er som seg hør og bør sendt ut på høring. Fordi en ikke kan legge til grunn at politikerne skal lese hundre til tusen sider med innspill sendte jeg våre innspill direkte til dere og ba om et møte og befaring. Svaret fra Atle Ottesen var som følger «Det legges opp til befaring dersom det kommer et ønske om det fra utvalgets medlemmer (min understrekning). Befaringen vil da bli organisert av Fredrikstad kommune.»

Dette er helt sikkert formelt riktig, men når det blir bedt om en slik befaring av en berørt part, kunne det vel være formålstjenlig å si; ok, er dette viktig for folk det gjelder så ber jeg (Ottesen) som medlem om befaring. Det er viktige kjære politikere at folket som stemmer på dere føler seg hørt. Ut ifra oppslaget i Fredriksstad Blad skjønner jeg imidlertid at dette ikke var interessant for Ottesen, all den tid han allerede hadde bestemt seg. Brysomme velgere som kanskje har et poeng skal vi ikke lytte til ...

At Marnet Marine-gutta er veldig fornøyde, er jo ikke vanskelig å forstå, med milliongevinster innen rekkevidde. De trenger nok pengene også, i hvert fall hadde de ikke så mye å avse da det for noen år siden skulle legges nytt vann- og avløpsanlegg inn til odden.

Det er sikkert noen nye hytteeiere som også blir fornøyde, men at dette skal gå på bekostning av et lite samfunn der ute er det veldig vanskelig å svelge. Jeg har ingen illusjoner om å endre noens syn før det kommende planmøtet, men jeg legger til grunn at våre folkevalgte gjør en samvittighetsfull gjennomgang av forslaget og er genuint interessert i hva deres velgere måtte mene og er villig til å lytte. I det minste tilsynelatende ...