Nå er valgoppgjøret ved valg av lekfolk til bispedømmeråd og Kirkemøte klar.

Åpen folkekirkes liste fikk flest stemmer (9782), etterfulgt av nominasjonskomiteens liste (7208), Bønnelista (2460) og Frimodig kirke (1554).

Åpen folkekirkes liste fikk tre mandater, Nominasjonskomiteens liste to mandater, Bønnelista og Frimodig kirke fikk ett mandat hver i det nye bispedømmerådet i Borg 2024–2027.

Disse skal sitte i nytt bispedømmeråd og Kirkemøtet:

Faste medlemmer 2024–2027

  • Karin-Elin Berg, Åpen folkekirke
  • Marianne Friise Antonsen, Nominasjonskomiteens liste
  • Ole Jacob Flæten, Åpen folkekirke
  • Halvard Sand, Bønnelista
  • Erling Birkedal, Nominasjonskomiteens liste
  • Cornelia Bernadotte-Nordenstam, Åpen folkekirke
  • Jostein Ådna, Frimodig kirke
  • Kristine Lund Almås, kateket (lek kirkelig tilsatt)
  • Hallvard Mosdøl, sogneprest (prest)
  • Kari Mangrud Alvsvåg, biskop (ikke på valg)

Det nye bispedømmerådet trer i funksjon 1. januar 2024.

I det nye Borg Bispedømmeråd er det tre kvinner og en mann fra Fredrikstad: Artist Marianne Friise Antonsen, Karin-Elin Berg, biskopen selv, Kari Mangrud Alvsvåg som bor i denne boligen i Fredrikstad, og Jostein Ådna.

Sist vår godkjente Borg Bispedømmeråd å endre navnet på kirken i Gamlebyen: