Tidligere, som lokalpolitiker i Fredrikstad, poengterte jeg i flere artikler og flere utsagn nettopp risikoen for at sentrale myndigheter ville kunne droppe Grønli stasjon. Hareide peker nettopp på grunnforholdene!

Mine argumenter var knyttet til risiko vedrørende grunnforhold:

■ 100 meter ned til fast grunn.

■ grunnvann som stadig må tømmes.

■ fare for setningsskader på bolig og bygg i kilometer radius.

■ nå fremkommet også at Grønli er et område med kvikklere.

■erfaringene med utbygging Seut.

Videre påpekte jeg at sentrale myndigheter ikke ønsket å ta disse økonomisk risikoevner. Min bekymring var at midlene ville forsvinne til andre deler av landet. Hvorfor satset ikke politikerne på en Plan B – Dammyr?

Ja, svingradiusen er en utfordring, men slike utfordringer er trolig mer løsbare enn grunnforholdene på Grønli. Plan B, Dammyr, var og er fortsatt et svært godt alternativ og burde selvfølgelig ligget inne i planen. Dette ønsket dessverre ingen politiske partier, heller ikke mitt eget.

Skal vi takke oss selv for dårlig politisk håndverk?

Les også

Fredrikstad bør ha Dammyr som plan B for ny stasjon