Manglende parkeringsinntekter gir krisetall for kommunen

Ved utgangen av mai hadde parkeringsavdelingen registrert et tap på 5,8 millioner kroner i manglende parkeringsinntekter. Årsak: Svært lite trafikk i koronakrisen.