Mangfold, lek og aktiviteter på Kulturhuset: – Fredrikstad skal være en koselig og åpen by

For fjerde året på rad, ble det stelt i stand mangfoldsmarkering, om enn litt annerledes dette året. På dagtid koste barna seg med blant annet saft, pølser og aktiviteter, og på kveldstid ble det musikk og god stemning for de voksne.