Vi var spente da vi for ett år siden inviterte til drop-in-dåp i Gamle Glemmen kirke. Responsen var større enn forventet: 14 personer i alderen seks måneder til drøye 70 år tok imot tilbudet. Årsakene til ønsket om å la seg døpe, var like forskjellige som antall fremmøtte. Noen skulle konfirmeres og «måtte» døpes. Andre hadde en gang blitt forhindret på grunn av sykdom.

Et større barn hadde selv tatt initiativ til å bli døpt. Fem-seks av de 14 var godt voksne. De hadde tenkt på dåp i mange år, en i over 60. Med drop-in-dåp ble det gitt en anledning utenom vanlig gudstjenestetid. Terskelen ble lav nok. Noen ga uttrykk for at forventningene til dåp, med usagt krav til selskap, var blitt så store. Endelig så de for seg at de kunne la det skje – uten forventningspresset.

Jeg tror det er et stort behov «der ute» for flere måter å holde dåp på.

Unike dåpsgudstjenester

Alle som døpes i kirken på en vanlig søndag, har dåpssamtale med en prest og gjerne en trosopplærer en tid i forkant. Alle som ble døpt denne marslørdagen, alene eller sammen med sine nærmeste/foreldre, fikk også en dåpssamtale med prest. Og alle som ble døpt, fikk en helt egen, unik og genuin dåpsgudstjeneste i Gamle Glemmen kirke.

Det ble en minnerik lørdag for meg om min kollega, Morten Zakariassen, som prester. Og tilbakemeldingene fra de døpte med familier formidlet samme opplevelse. Jeg tror det er et stort behov «der ute» for flere måter å holde dåp på. Derfor er jeg svært glad for at det på nytt inviteres til drop-in-dåp. Denne gangen i Fredrikstad domkirke 16. mars.