Mange er ikke tilbake i barnehagen etter koronastengingen