Gå til sidens hovedinnhold

Månefestivalen havner på forsvarsministerens bord

– Når myndighetene oppfordrer private gårdeiere til pandemidugnad, så må vi forvente at staten gjør det samme overfor sine leietagere. Dette sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) etter et møte med styret i Gamlebyen Festivaldrift As.

For abonnenter

Saken handler om at Gamlebyen Festivaldrift As. som arrangerer Månefestivalen har søkt Forsvarsbygg om reduksjon i husleie for de lokalene/utendørsarealene de leier i Gamlebyen.

Allerede i fjor sommer tok Månefestivalen, sammen med Tambourafdelingen, Fredrikstad Fekteklubb og Kostymeloftet, opp denne saken. Samtlige leier lokaler av Forsvarsbygg.

Men Forsvarsbygg har to ganger gitt avslag på søknaden om husleiereduksjon.

Klaget på vedtaket

Styret i Gamlebyen Festivaldrift As. godtar ikke avslagene og i klagen på det seneste vedtaket anfører de blant annet at myndighetenes forbud mot å drive offentlige kulturaktiviteter i Gamlebyen er en så stor begrensning i leieforholdet at selve formålet med leieavtalen faller bort. Og at det i seg selv kvalifiserer til reduksjon i husleia.

– Vi har 40.000 kroner i husleieutgifter i måneden, men ingen arrangementsinntekter fordi vi i realiteten er stengt ned av myndighetene. Men vi skylder altså de samme statlige myndighetene omkring 300.000 kroner i husleie, sier en fortvilet daglig leder i Gamlebyen Festivaldrift/ Månefestivalen og Gamlebyen Kulturhus – Torill Frydenlund.

I 2020 fikk Månefestivalen omkring 500.000 kroner i støtte fra både kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen.

– Vi klarte da også å arrangere cirka 50 konserter i fjor. Men med de sterke publikumsbegrensningene som smittevernreglene la opp til, var det umulig å tjene penger den virksomheten.

– I 2021 har vi ikke fått noe fra statens kompensasjonsordning fordi vi er en frivillig organisasjon. Vi har heller ikke fått noe fra den såkalte stimuleringsordningen for kulturlivet i år. Det samme gjelder støtte fra Lotteri og stiftelsestilsynet., sier Torill Frydenlund.

Forsvarsbygg opprettholder sitt avslag

Det har ikke lykkes avisen å få kontakt med seksjonssjef i Forsvarsbygg – Christian Venge Tollefsen. Tidligere har han sagt til Fredriksstad Blad at Forsvarsbygg bare følger gjeldende regelverk.

«Skal regelverket endres så må Stortinget på banen», uttalte Venge Tollefsen til Fredriksstad Blad i juli 2020.

I det siste avslaget skriver Venge Tollefsen:

«Forsvarsbyggs forvaltning og utleie av statlig eiendom til sivile leietagere er utøvelse av statens privatrettslige autonomi. Forsvarsbygg fatter således ikke forvaltningsvedtak som er underlagt klage og overprøving.»

Avisen har forsøkt å få fatt i seksjonssjef Venge Tollefsen for å få vite i klartekst hva som ligger i denne uttalelsen.

Via pressevakten i Forsvarsbygg får avisen nå dette klare svaret:

«Leietager har blitt meddelt at vårt avslag på å ettergi leie ikke er gjenstand for klagebehandling.»

– Vi gir oss ikke

I sitt brev fra juni 2020 skrev derimot Forsvarsdepartementet at: «Det vurderes nå om og i hvilken grad krav om betaling av husleie for sivile leietagere hos Forsvarsbygg delvis kan frafalles, herunder hvilke kriterier som skal legges til grunn for en slik ordning. Inntil saken er avklart, viderefører Forsvarsbygg ordningen med å utsette innkreving av husleie for leietagere som anmoder om det.»

– Vi gir oss ikke. Vårt håp nå er at forsvarsdepartementet kan se på saken. Og det er derfor vi har tatt opp dette med stortingsrepresentant Øvstegård nå. Høyres Ingjerd Schou har tidligere tatt opp saken for oss, sier Frydenlund.

Siste ord kan dermed ikke være sagt.

Gamlebyen Festivaldrift vil nå undersøke hvilken praksis Forsvarsbygg har fulgt i lignende saker andre steder i landet.

SV-politiker Freddy André Øvstegård sender nå et brev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og ber om at han skjærer gjennom og gir en løsning på saken.

– Denne husleien utgjør småpenger for Forsvarsdepartementet. Det er meningsløst at forsvaret skal ramme en så viktig kulturinstitusjon som Månefestivalen så hardt, sier Øvstegård.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.