Marin forsøpling er en av våre største miljøutfordringer, og vi vet at det i dag er enorme mengder plast i havet. Plast er lite nedbrytbart og kan bli værende i havet i årevis, der blir plasten omdannet til mikroskopiske plastpartikler på størrelse med plankton. Et viktig faktum å ta innover seg, er at et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som følge av skader fra små plastbiter, poser, flasker og annet marint avfall. Fiskeri- og oppdrettsnæring, petroleumsvirksomhet og skipsfart har et spesielt ansvar for å hindre marin forurensing, men vi i Fredrikstad har også et lokalt ansvar for å bidra til at plast ikke havner i havet – eller andre steder i naturen!

Plast på avveie er et stort samfunnsproblem, og Fredrikstad Arbeiderparti vil iverksette tiltak for å redusere unødvendig plastbruk, og drive holdningsskapende arbeid overfor husholdningene og næringslivet. Vi ønsker derfor å forby bruk av unødvendig plast og arbeide for å erstatte engangsprodukter av plast med fornybare alternativer.

Tallenes tale er klar: hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Fakta er at dersom du kaster en plastflaske, en isoporplate eller annen type plast i sjøen så brytes det ikke ned til jord. Avfallet blir isteden til tusenvis av små biter – marin forsøpling – som både fisker og fugler tror er mat. Og hva gjør fisker og fugler med det de tror er mat? Jo, det spises – selvsagt!

I tillegg til forsøpling av poser, plastbiter og emballasje i havet, dannes også mange små biter med mikroplast. Dette er partikler som slipper ut i naturen når plastholdige produkter slites ned, dette er partikler som er tilsatt i maling, skrubbekremer, tannpasta og en rekke andre produkter vi bruker i det daglige – likevel er den største kilden til mikroplast i Norge faktisk bildekk, ifølge Naturvernforbundet.

Fredrikstad Arbeiderparti går til valg på å vurdere miljøvennlige alternativer ved anskaffelse av nytt veivaskeutstyr for å redusere utslipp av mikroplast. Samt at vi vil vurdere nye tiltak for å redusere mengden plast på avveie i renovasjon. Vi mener det er riktig å fase ut bruk av unødvendig plast i kommunens kantiner og fase ut bruk av maling som inneholder plast på kommunale bygg. Dette er små, men viktige grep som bidrar til at Fredrikstad tar små steg i riktig retning. Hvis ikke vi tar vårt ansvar lokalt, kan vi heller ikke forvente at andre skal ta sitt ansvar nasjonalt og/eller globalt.