Gå til sidens hovedinnhold

Maktkamp om verv i Hvaler – med ordfører som støttespiller for Styrbord?

«Hvorfor ordføreren vurderte det som så viktig at akkurat denne representanten ble valgt, får vi vel aldri få svar på.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter kommunevalget i 2019 ble valg av representanter til råd og utvalg gjennomført som avtalevalg. Et avtalevalg forutsetter enighet om hvem som skulle sitte i det enkelte råd eller utvalg. Ett og et halvt år etter kommunevalget i 2019, ble det kjent at kontrollutvalgskandidaten til Styrbord ikke var valgbar til kontrollutvalget på grunn av et ansettelsesforhold.

Opposisjonen (Høyre, Styrbord, Frp og de uavhengige representantene) ble bedt om å finne en ny representant. Når en kandidat må «uttrede av et utvalg» er det vanlig at 1. vara rykker opp og blir fast medlem. I dette spesielle tilfellet hadde 1. vara allerede møtt i kontrollutvalget og kommet inn i arbeidsoppgavene.

Til tross for dette valgte Styrbord å fremme en helt ny kandidat. Denne kandidaten skulle også vise seg å ikke være valgbar til kontrollutvalget, fordi vedkommende stod på varalisten til et annet utvalg. Når Styrbord ved to anledninger har foreslått representanter som ikke er valgbare, skulle en tro at også de ville støtte vanlig sedvane om at 1. vara rykker opp. Men nei, da valgte representanten til Styrbord å søke fritagelse for å bli valgbar til kontrollkomiteen.

Bakgrunn:

Kim-Erik Ballovarre, Høyre, er fritatt som medlem av kontrollutvalget i Hvaler kommune fordi det oppdaget at det er i konflikt med hans stilling i Borg havn.

Sverre Johnsen, Styrbord, er valgt som hans erstatter etter først å ha blitt fritatt for sitt verv som 5. varamedlem til Utvalg for plan- og byggesaker ut resten av valgperioden. Begrunnelsen for Johnsens søknad var at han ønsket å være valgbar til et eventuelt verv som medlem av kontrollutvalget.

Det er påfallende at rådmannen hastebehandlet saken og innstilte til fritak for representanten, slik at vedkommende ble valgbar til kontrollutvalget. Lista for å få fritak fra et politisk utvalg er fra lovgivers side lagt veldig høyt. «Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne» kan det gis fritak. Vi stiller spørsmålstegn ved om det er slik lovgiver hadde tenkt at paragrafen skulle anvendes - til politikere som ønsker seg et annet verv enn det de er valgt til.

Det er også bemerkelsesverdig at ordføreren så tydelig støttet kandidaturet at hun snudde seg rundt og la inn en ekstra innsats for at vedkommende ble valgbar. Ordføreren la saken på bordet samme dag som ny representant til kontrollutvalget skulle behandles. Ordføreren gikk aktivt inn for å gjøre kandidaten valgbar, til tross for at kandidaten var omstridt.

Representanten som representerer opposisjonen, fikk plass i kontrollutvalget takket være posisjonen – til kontrollutvalget! Organet som skal kontrollere at ting gjøres på riktig måte. Ordføreren brøt vanlig sedvane om at 1. vara rykker opp, «når en folkevalgt må uttrede fra et politisk utvalg». Hvorfor ordføreren vurderte det som så viktig at akkurat denne representanten ble valgt, får vi vel aldri få svar på.

Til sammenligning la hun ikke inn samme innsats for at rådmannen skulle svare på spørsmål fra Høyre om millionunderskudd, fordi spørsmålet kom en dag for sent. En burde forvente at rådmannen, og for så vidt også ordføreren, har regnskapet såpass under huden at sentrale spørsmål til regnskapet besvares når de blir varslet to dager før kommunestyret.

Men rådmannen og ordføreren var kanskje opptatt med å forberede saken om fritagelse for representanten som ønsket seg en plass i kontrollutvalget?

Kommentarer til denne saken