I privat næringsliv er det klare linjer på hvem som er arbeidsgiver. Det hviler også etter Arbeidsmiljøloven et tydelig ansvar på arbeidsgiver å håndtere varslere etter gjeldende lovverk.

I privat næringsliv virker dette mer systematisert, ikke minst fordi man har et styre som overvåker. Videre ser det ut til at de følger loven strengere og ikke minst respekterer både ansatte og lovverket. Det er tøffe tak i privat sektor også, dog er det ikke ofte så enkelt å skjule ansvaret.

I Hvaler kommuner er det kommunestyret som er arbeidsgivere. Det virker som om det gir en utvanning og en utbredt ansvarsfraskrivelse.

Når ikke engang Arbeidsgiverutvalget, som nettopp er et utvalg med ansvar for å behandle arbeidsforhold og varsling, tar den lovpålagte oppgaven, ikke besvarer, men trenerer og forsøker å la alvorlige varslingssaker renne ut i sanden, kan man stille spørsmål om de ikke tror at de er ansvarlige.

Spekulerer de i at varslere til slutt ikke orker mer og gir opp? Et dette strategien?

Både kommunestyret ved arbeidsutvalget, rådmann og ordfører er ansvarlige for at varslingssaker behandles på en redelig måte etter gjeldende lovverk. Dette skjer ikke.

Hvorfor kan en kommune opptre slik som arbeidsgiver? Hvorfor vil de sine ansatte og tidligere ansatte så vondt? Har de ikke gjort en formidabel innsats som ansatte? Er ikke kommunen avhengige av å ha dyktige medarbeidere?

Resultatet blir varslere som lider, år etter år, kanskje preger dette disse livet ut. Ødelegger livskvalitet og skaper for mange psykiske og andre helsemessige skader. Ser vi ikke at det stadig blir vanskelig å besette åpne stillinger, fordi kommunen er kjent for dårlig ledelse? Jurister slutter i fleng. Ikke overraskende, de blir kanskje overstyrt.

Med sin etiske holdning blir det uholdbart å se at lovverk brytes, gang på gang, ikke kun i varslingssaker, men jevnt over. Grunneiere blir fratatt sine eiendommer uten kjennskap til dette, uten oppgjør. Kommunen tar seg til rette. Urettmessig.

En dag kommer dagen da de må stå til rette for sine handlinger, eller mangel på handling.

Det er slik det beskrives i artikkelen med Hanna Berg (Rødt) og Bjørnar Laabak (Frp) at øverste ledelse verner om hverandre og ikke bryr seg om ansatte i nivåene under seg. Nettopp det samme skjer i vår kommune Hvaler.

De vet de er ansvarlige og de vet at det er forbundet med straff. Derfor blir også vernet ekstra sterkt, også blant medlemmet av kommunestyret, som selv har vært involvert i saker og vedtak. Disse er like ansvarlige. Hvorfor tar ikke ordføreren tak, i den posisjonen hun besitter? Hvorfor kan hun godta dette?

Dette er makt på avveie. Feilbruk av makt. Ikke ubevisst, men bevisst.