Hvorfor unntas skoler fra de nasjonale rådene? Må elever eller lærere bli koronasyke før skolen stenges? Ingen steder omgås så mange mennesker så tett og uvørent som i skoler og barnehager. Utdanningsinstitusjonene våre er ofte overfylte, så det er umulig ikke å dulte borti, bli nyst på eller få hoste i ansiktet.

Likevel unntas skolene fra retningslinene om store forsamlinger, angivelig fordi barn og unge ser ut til å tåle smitten godt. Men hva med lærerne? Ikke alle er unge og spreke. Og de voksne der hjemme? Og besteforeldrene? Elever bærer med seg smitte til og fra skolen. De tilbringer dagen sin i fulle rom med 30 andre, ofte uten mulighet til å vaske hendene.

Det er opplagt at barnehagebarn og barn i småskolen trenger tilsyn dersom de skal holdes hjemme, med de økonomiske konsekvensene det vil få. Men fra 11-12-årsalder kan de fleste greie seg på egenhånd, med nettbasert undervisning. Steng skolene før det er for sent!

Det er nesten så man kan få inntrykk av at myndighetene mener koronasyke lærere er prisen vi må betale for å holde hjulene i gang.