Gå til sidens hovedinnhold

Lykke til med verdensledende satsing, Fredrikstad

«Her har miljøet på Øra unik kompetanse som hele landet, ja hele verden må lære av.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endelig er det helt klart: Fredrikstad kan bruke sine 35 mål store tomt på Øra til verdens første anlegg for retur av batterier fra elbiler, samt kommunens nye avløpsrenseanlegg. Det er et svært spennende prosjekt som kan gi positive ringvirkninger i form av både nye fremtidsrettede arbeidsplasser og ny kunnskap om ressursbruk og det vi kaller sirkulærøkonomi i det grønne skiftet.

I framtida må vi over i en kretsløpsøkonomi, eller sirkulærøkonomi som det også kalles. Poenget er at vi må lære å gjenbruke ressursene våre. Bruk- og kastsamfunnet er historie. Her har miljøet på Øra unik kompetanse som hele landet, ja hele verden må lære av.

Dessverre var det noen utfordringer knyttet til arealbruken som måtte løses for å sette i gang med de nye prosjektene. I juni ble vi i Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken heldigvis enige om en løsning som tar vare på både industri- og naturverdier. Fylkesmannen i Oslo og Viken stilte imidlertid krav til noen innskjerpede tiltak, og 10. desember godkjente vi i fylkesrådet i Viken disse.

Les også

Nygård og fylkesmannen enige om løsning på Øra: Klarsignal for fabrikk for Batteriretur og renseanlegg

Dette innebærer blant annet gjenskaping av landareal på utsiden av dagens sjeté (stensettingen ut mot sjøen), etablering av en buffersone med voll på innsiden av dagens sjeté og bevaring av et naturområde ved bekkeutløpet i øst. Dette var viktige innspill som gjør et godt prosjektet enda bedre.

Dermed er vi i mål med en lang prosess hvor naturverdier har blitt vurdert opp mot viktig næringsutvikling og sirkulærøkonomi på Øra. Nå har vi fått en helhetlig løsning, og jeg er glad for at vi i fylkesrådet i Viken denne uken kunne sluttbehandle denne saken.

På vegne av Viken-samfunnet vil jeg gratulere Fredrikstad som nå får verdens første fabrikk for demontering av elbil-batterier. Det skal bli spennende å følge utviklingen på Øra framover.

Vi i Viken fylkeskommune vil gjøre det vi kan for å sikre at den videre prosessen blir så smidig som mulig, slik at kommunen skal komme tidsnok i havn med sine nødvendige vedtak. Innspill til reguleringsplansaken vil bli sendt kommunen innen fristen 19. januar.

Lykke til videre, Fredrikstad!

Les også

Hydro Volt får 43,5 millioner i Enova-støtte til resirkuleringsanlegget for elbilbatterier hos Batteriretur

Les også

Et industrieventyr på gang for Fredrikstad – men det kan glippe

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.