Denne uka, fulgte jeg sønnen min til sin første skoledag noensinne, det har jeg gjort sammen med mange tusen foreldre over hele landet. Det ble ledd og det ble felt noen tårer der vi sto som en landsby og ønsker alle disse små kroppen til lykke ut i det fine, men også ukjente.

Som mor til en førsteklassing er jeg så stolt over at vi i Arbeiderpartiet jobber for en god offentlig skole. En skole som legger til rette for at alle skal ha lik rett til utdanning og at alle får samme mulighet til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål.

En kollega av meg sa det så treffende; «Jeg er opptatt av mangfoldet i skolen, ikke mangfold av skoler». Det betyr at det er plass til mitt barn like mye som ditt barn, uavhengig av hvordan livene våre ser ut, uavhengig av hvilke utfordringer man har eller har hatt.

Jeg er rede til å jobbe hardt for at den offentlige skolen skal være den beste, fordi jeg mener at vi som samfunn taper noe svært verdifullt om vi ikke begrenser antall private skoler som drifter på profitt. Skolene våre skal ikke drives som en bedrift. De skal ikke ha som mål å tjene opp bonuser til eiere og andre. De skal ha som mål å gi barna en fremtid. En fremtid som gjør de rustet til å skape gode liv for seg selv.

Som omsorgspersoner for en liten førsteklassing, tenker jeg at det er avgjørende at det finnes voksenpersoner som gir mulighet til nettopp dette. Det krever politisk vilje til å tilrettelegge for at lærere og andre ansatte tilknyttet skolene får det verktøyet som trengs for å opprettholde den skolen vi ønsker for barna våre.

På plassen utenfor det som skal bli min sønns skole i 12 år fremover, observerte jeg masse flotte mennesker. Mennesker med enorm kompetanse som tok imot 30 forskjellige individer. Det var sosiallærere, rektor, helsesykepleiere og kontaktlærere (med mer). Det mest rørende var at de alle henvendte seg til barna med glede og forventning. Jeg tror at disse førsteklassingene må ha følt seg sett, de må ha følt at de kom et sted hvor voksene ønsket dem godt. Kvalifiserte lærere i tett samarbeid med andre yrkesgrupper skaper en god ramme for læring.

Jeg håper sønnen min, Lea, Nora, Ali, Petter, Liv og de andre barna treffer voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling. Skolens oppgave er at alle barn lærer og har det bra. Da trenger vi også flere kvalifiserte lærere. Arbeiderpartiet vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller. Ingen barn skal oppleve å stå utenfor fellesskapet. Mener du som meg at vi skal bruke de store pengene på å skape en skole hvor alle får muligheten til å lykkes, mestre og bli den beste utgaven av seg selv, stem Arbeiderpartiet!

Lykke til alle foreldre og barn. Denne reisen tar vi i fellesskap.