Lurer du på noe om koronaviruset? Her er 18 spørsmål og svar

EGEN TELEFON: Legevakten har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser om koronaviruset. De fremhever viktigheten av å ringe først – ikke møte opp direkte uten avtale – dersom man har mistanke om at man er smittet.

EGEN TELEFON: Legevakten har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser om koronaviruset. De fremhever viktigheten av å ringe først – ikke møte opp direkte uten avtale – dersom man har mistanke om at man er smittet. Foto:

Her har vi forsøkt å samle det som er verdt å vite om den koronaviruset.

DEL

Nedenfor gjengir vi informasjon i hovedsak gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) og Fredrikstad kommune i forbindelse med viruset.

Her får du vite bakgrunnen for virusutbruddet, alvorlighetsgraden, hva Fredrikstad kommune og Sykehuset Østfold gjør i forbindelse med viruset og hva du bør gjøre i forbindelse med reiser.

Men aller først de fire viktigste tingene å huske på:

  • Vask hendene.
  • Hold avstand til folk hvis du er syk.
  • Host i papirlommetørkle eller albukroken.
  • Er du bekymret for smitte, ring Fredrikstad og Hvaler legevakt egne nummer for korona-henvendelser: 69 38 11 08 – IKKE møt opp.

Bakgrunn

Hva er koronaviruset?

Det er et tidligere ukjent koronavirus (eller covid-19) som har forårsaket et utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i Wuhan i Kina i desember, og 7. januar ble viruset identifisert av kinesiske myndigheter. Det nye viruset kommer trolig fra flaggermus.

Hvor mange er smittet?

30. januar erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Det første tilfellet i Norge ble bekreftet 26. februar.

Per 9. mars klokken 16.00 var det ifølge FHI 192 smittede i Norge. 44 av disse er hjemmehørende i Viken fylke. På verdensbasis har antall rapporterte tilfeller av smittede passert 100.000. Over 4.000 er døde som en følge av viruset, men de fleste av disse hadde allerede underliggende sykdommer.

Hvorfor er det satt i gang så mange tiltak knyttet til koronaviruset, når det er så få tilfeller i Norge?

Helsemyndighetene har som smittevernsstrategi å utsette spredningen så lenge som mulig. På den måten spres epidemien over en lengre periode og færre smittes totalt. Det vil gi helseinstitusjonene bedre kapasitet til å ta imot dem som blir alvorlig syke.

Alvorlighetsgrad

Hvor alvorlig er koronaviruset?

For de aller fleste vil ikke koronaviruset være farlig. De fleste tilfellene som er rapportert – cirka 80 prosent – har kun fått mild sykdom, men det er også tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Foreløpig har ingen i Norge dødd av viruset.

9. mars meldte WHO at den globale gjennomsnittsdødeligheten av viruset var på 3,4 prosent. Det er verdt å nevne at dette tallet kun er basert på innrapporterte tilfeller. FHI skriver at gjennomsnittsdødeligheten er på rundt to prosent. Det er uansett langt lavere enn andre virusepidemier som SARS (10 prosent dødelighet), MERS (35 prosent) og Ebola (fra 25 til 90 prosent).

Hvem er i risikogruppen?

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina har følgende grupper høyere risiko for alvorlig forløp av koronaviruset: Eldre personer (over 65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom (hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk). Personer som røker har også muligens høyere risiko.

En studie fra Kina tilsier at dødeligheten er lavere jo yngre man er. De yngste blir også mindre syke enn de eldre. Derfor trenger man ikke være spesielt bekymret for at barna skal bli hardt rammet av sykdommen.

FHI understreker at risikogruppene kan endres etter hvert som det kommer mer kunnskap om viruset.

Hvor stor er smittefaren?

Koronaviruset er mer smittsomt enn vanlig influensa. Men man ved sesonginfluensa vanligvis smitter én person, vil én person med koronavirus smitte 2–3 andre. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter for smitte, og luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en smittet person til en annen.

Inkubasjonstiden (fra man er smittet til symptomer oppstår) er ifølge WHO normalt sett 5–6 dager, men kan variere fra 0–14 dager.

Bør jeg bruke munnbind?

Nei, det kan virke mot sin hensikt, siden personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet. God hånd- og hostehygiene er bedre tiltak hver enkelt kan gjøre for å unngå smittespredning.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Fredrikstad og Hvaler legevakt har opprettet et eget nummer for korona-henvendelser: 69 38 11 08. Ta kontakt med legevakta dersom du har vært i områder med spredning og utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber innen 14 dager etter hjemkomst, eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet. IKKE møt opp direkte på legevakten uten avtale.

Fredrikstad kommune

Hva gjør kommunen?

Kommunen følger situasjonen nøye. Legevakten har bemannet opp for å gi råd til pasienter. Tiltakene som gjøres har som formål at færrest mulig blir smittet, og at tilfellene spres utover slik at helsetjenesten har kapasitet til å ivareta dem som blir alvorlig syke.

Hvilke scenarioer forbereder kommunen seg på?

Fredrikstad kommune forbereder seg på at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet. Det betyr 20.000 personer i Fredrikstad. Hvis 18 prosent av disse igjen blir alvorlig syke, utgjør det 4.000 personer. Da kreves det 500 ekstra kontakter med helsetjenesten i Fredrikstad per uke. De vil også legge til rette for 28 ekstra innleggelser i sykehus av pasienter fra Fredrikstad. Kommunen skriver at flere utskrivningsklare pasienter vil kunne sette tjenestene under press.

Hva er kommunens viktigste tiltak?

Per 10. mars anbefales kun god håndvask og hostehygiene. Kommunen anbefaler at alle i risikogrupper vaksinerer seg mot vanlig sesonginfluensa, og pneumokkvaksine (mot bakterie som kan gi lungebetennelse) hvert tiende år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronaviruset og vil ikke forhindre infeksjon med koronavirus, ifølge FHI.

I tillegg er isolering av syke et viktig tiltak. Siden de fleste ikke blir alvorlig syke er hjemmekarantene et alternativ, men kommunen har også tilrettelagte rom for isolering av pasienter.

BEREDSKAP: Sykehuset er i såkalt grønn beredskap som en følge av koronaviruset. Det betyr at sykehuset er i normal drift, men at de har oppmerksomhet rundt mulig mobilisering på grunn av utbruddet.

BEREDSKAP: Sykehuset er i såkalt grønn beredskap som en følge av koronaviruset. Det betyr at sykehuset er i normal drift, men at de har oppmerksomhet rundt mulig mobilisering på grunn av utbruddet. Foto:

Sykehuset Østfold

Hva gjør Sykehuset Østfold?

Sykehuset Østfold trener og forberede seg på å ta imot og behandle mange pasienter samtidig. Alle sykehusene i Helse Sør Øst ble tirsdag satt i grønn beredskap. Det betyr at sykehuset er i normal drift, men at de har oppmerksomhet rundt mulig mobilisering og iverksetting av planer. På Kalnes er det nedsatt et pandemiråd, som møtes hver morgen og følger situasjonen.

Ingen ansatte ved Kalnes har blitt smittet, men 17 er per 10. mars i karantene – fordi de har vært i områder med høy smittefare eller vært i nærkontakt med andre smittede eller som har vært ute og reist.

Sykehuset Østfold råder medarbeidere og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme.

Reise

Er det trygt å reise til utlandet?

FHI fraråder nordmenn til ikke å reise til området med utbredt spredning av koronaviruset. Per 10. mars gjelder dette følgende områder: Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Nord-Italia (regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo) og Østerrike (Tirol).

FHI fraråder ikke å reise til områder med lokal smittespredning, men man må selv vurdere behovet for å reise dit. Per 10. mars har følgende områder lokal smittespredning: Fastlands-Kina (unntatt Hubei), Hongkong, Singapore og Japan.

Jeg har vært i et smitteutsatt område. Hva gjør jeg?

Alle som har vært i et område med utbredt smittespredning skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Det gjelder også helsepersonell. Får du symptomer på luftveisinfeksjon og man har vært i et område med utbredt smittespredning, ber FHI deg å holde deg innendørs, unngå nærkontakt med andre mennesker og ringe fastlegen, eventuelt legevakten (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Hva er hjemmekarantene?

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det betyr at man ikke skal gå på jobb eller skole, unngå reiser og offentlig transport og unngå steder der man lett kommer nær andre. Har man ikke symptomer, er det ikke nødvendig med spesielle råd for beskyttelse, men FHI trekker frem håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

Jobb

Hva har regjeringen gjort?

Tirsdag foreslo regjeringen å endre permitteringsregelverket og utsette betaling av formuesskatt på grunn av koronaviruset. Forslaget innebærer å redusere tidsrommet arbeidsgiver er ansvarlig for lønn fra 15 til to dager. Det er et tiltak som gjøres for å unngå konkurser og oppsigelser.

Har jeg krav på lønn hvis jeg er i karantene?

NHO skriver at det er gyldig fravær å sitte i hjemmekarantene grunnet koronaviruset. Men det er ingen garanti for at man kan kreve lønn under fraværet.

Har jeg krav på sykemelding hvis jeg tror jeg har blitt smittet?

NAV skriver på sine hjemmesider at man har rett til sykemelding om en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset – også hvis legen ikke er sikker. NAV kan godta sykemelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Man har ikke rett til sykemelding hvis barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene.

Artikkeltags