Gå til sidens hovedinnhold

Vil samle helikoptrene

Artikkelen er over 5 år gammel

Fredag vil forsvarsministeren anbefale Rygge. – Dette kan vi ha glede av lenge, sier Ulf Leirstein (Frp)

Frp- representanten Ulf Leirstein er i likhet med kollega Ingjerd Schou (H) glad over meldingen som forteller at forsvarsministeren fredag formiddag vil anbefale at 339-skvadronen samles på Rygge, skriver Moss Avis.

Dette som et element i langtidsplanlegging for det norske forsvaret. Mange ser de endringene som ministeren i legger fram i et 20- års perspektiv.

Når Ine Marie Eriksen Søreide har presentert planene er det Stortingets oppgave å behandle dem.

I de omfattende planene skal det etter hva Moss Avis erfarer være sikkert at Bell-helikoptrene foreslås til Rygge. Det skal være totalt 18 stykker som skal plasseres på ett sted.

Sikkerhet

I Regjeringens anbefaling argumenteres det for at man med dette vil styrke spesialstyrkenes operative evne, og at tiltaket styrker evnen til å bistå politiet på Østlandet.

– Skvadronen har fram til nå vært stasjonert på to forskjellige steder. At ressursene nå samles på Rygge er bra for den strategiske beredskapen samtidig som det er et godt signal, sier Leirstein og minner om at aktivitet skaper aktivitet.

– Dette er bra for kompetansearbeidsplasser og infrastruktur, sier Leirstein til Moss Avis.

Han ber også om at dette sees i beredskapssenter-perspektiv. For nå skal det bli lettere å argumentere for dette.

Men det aller viktigste er etter Leirsteins mening at rullebanen med dette ikke blir liggende brakk.

– Generalinspektøren for Luftforsvaret er blitt værende på flyplassen og nå kommer helikoptrene, dette er starten på noe bra og vi skal se regjeringens planer som en seier for Rygge, sier Leirstein.

langtidsplan

Forsvaret står over for nye utfordringer, i følge VG vil det i dag bli foreslått å sikre Nato- forplktelsene.

De nye jagerflyene vil bli en stor budsjettbelastning, noe som betyr at Kystjegerkommandoen i Harstad blir nedlagt og at flere av dagens militærleirer og – anlegg forsvinner, men Kystvaktens base på Sortland beholdes.

Det varsles kutt i stabs- og støttefunksjoner, de seks Orion-flyene skal erstattes med nye maritime patruljefly, og ikke minst skal fire til seks nye ubåter være i drift tidlig på 2020-tallet. Ubåtinvesteringen blir en av de største i Forsvaret noensinne.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.