Det er et gufs fra fortiden å lese Sivilombudsmannens rapport fra sitt besøk på sikkerhetspsykiatriske poster på Sykehuset Kalnes. Rapporten avdekker en rekke forhold; Lovstridig bruk av tvang, beltelegging, isolasjon osv., innskrenkning i kontakt med andre, mangel på fritidstilbud med mer. Leger og ansatte som ikke følger lovkrav om dokumentasjon, uoversiktlig dokumentasjon og manglende opplysninger i tvangsvedtakene. Nyere lovverk er ikke reflektert inn i prosedyrer, og ansatte følger ikke egne prosedyrer. Dette er noe av de mange urovekkende funnene rapporten beskriver.

Vi Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Nedre Glomma forventer at sykehuset omgående retter opp i forholdene som er kritisert i rapporten.

Hvorfor har ingen kontrollinstanser reagert på de løpende lovstridige forholdene som har pågått over flere år? Kontrollkommisjonen skal melde fra til Fylkesmannen når de blir gjort kjent med en del av disse forholdene. Brukerutvalget ved sykehuset som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser har heller ikke påpekt forholdene selv om dette har vart over tid. Hvorfor er det ingen som har talt denne gruppe pasienters sak?

Er pasientene på sikkerhetsseksjonene de «glemte og gjemte» i underetasjen på Kalnes? En parallell til «Fengslet og forlatt» – Brennpunkt-dokumentaren fra 2018 om de alvorlig psykisk syke fangene på Ila Fengsel og forvaringsanstalt? Mine tanker går til pasientene, men særlig deres pårørende som er stille – ingen av dem roper høyt at de har nære familiemedlemmer på sikkerhetsposten. De klager sjelden, kanskje fordi de faktisk ikke vet hva som foregår? De er mest sannsynlig utslitte og orker ikke protestere, og de er glade for at den som er syk blir ivaretatt av psykiatrien. Men måten de blir ivaretatt på er kritikkverdig, og akkurat det visste de pårørende nok ikke.

Det hjelper lite at sikkerhetspostene har mange ansatte hvis de ikke har tilstrekkelig kompetanse, herunder holdninger og handlinger som er i tråd med lovverk og etikken som skal gjennomsyre deres handlinger. Vi Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Nedre Glomma forventer at sykehuset omgående retter opp i forholdene som er kritisert i rapporten.