Åledalslinja – et tilbakevendende prosjekt som gjerne går to skritt tilbake hver gang vi klarer å komme ett skritt frem. Forrige uke la fylkesrådet i Viken fylkeskommune frem en sak som i praksis foreslår å legge veien i et stort hull og be Fredrikstad kommune fylle igjen hullet.

Fredrikstad Arbeiderparti har vært klare på at dette er et prosjekt vi ønsker gjennomføre. For kommunen sin del ses Åledalslinja på som et viktig miljøtiltak som vil bedre trafikkforhold, støyforhold og forurensingsutfordringer gjennom Gressvik. Det vil også bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk. Konsekvensutredningen som vi legger til grunn viser positiv effekt for disse temaene. Jordvernargumentet er selvsagt gyldig, men totalnytten for prosjektet endres ikke av det.

Spørsmålet om veien skal bygges eller ikke, er allerede avklart i kommuneplanens arealdel, både i 2011 og 2020, som fremtidig avlastningsvei for trafikken gjennom Gressvik. Verken fylkeskommune, veivesen eller statsforvalter hadde innsigelser da.

Dersom innsigelsene til den bearbeidede planen opprettholdes fra en eller flere instanser vil det være aktuelt med nye meglinger eller å vedta planen for å be departementet stadfeste den. Med en godkjent regulering vil man være et skritt videre før nye utfordringer, som eierskap og økonomi. Men det er etter vårt syn ikke det man skal ta stilling nå.

Viken fylkeskommune har vært svært opptatt av at Storveien er belastet, svaret på det er ja. Vi har løsningen, og den heter fortsatt Åledalslinja.