I år er det kommunevalg i Fredrikstad der 53 ombudsmenn og -kvinner skal velges til kommunens øverste politiske organ, bystyret. I årets valgkamp kan borgerne observere en noe kjent allianse mellom LO og den rødgrønne blokken, gjennom prosjektet «Rødgrønt Fredrikstad og Hvaler» med Malin Krå Simonsen (Ap) og Vidar Schei (Ap/LO) i spissen. Denne politiske alliansen er det interessant å reflektere kritisk over.

Etter vårt syn er det mange sider ved dette samarbeidet som er problematisk fra et politisk perspektiv. Er det riktig at LO som en representant for arbeidstakere med forskjellig politisk ståsted skal finansiere et valgsamarbeid med partiene Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Bymiljølista og Rødt? Vårt svar på dette er nei.

Det er meget uheldig hvordan LO lokalt gjennom dette prosjektet støtter politisk opp om disse partiene når det er kjent at mange av de fagorganiserte også stemmer på borgerlige partier som Høyre og Frp. Ved stortingsvalget i 2017 stemte nesten 30 prosent av LOs medlemmer på dagens borgerlige partier.

En sterk alliansebygging som dette valgprosjektet svekker LOs posisjon som en tverrpolitisk faglig organisasjon. Dette tjener ikke LO som aktør og deltager i den politiske debatten om faglige rettigheter. Etter vår mening kan LO lokalt og nasjonalt tjene på å kutte båndene til mange av disse partiene for å fremstå som uavhengige, særlig Arbeiderpartiet. Vi har respekt for de historiske båndene mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, men tidene forandrer seg, og LO har i dag en medlemsbase som har ulike partipreferanser.

Samarbeid og politisk dialog er bra, men den svært tette koblingen mellom Arbeiderpartiet og LO lokalt er utfordrende. Særlig nær enkelte representanter for arbeidstakerne, som LO-leder Vidar Schei, også sitter i bystyret som representant for arbeidsgiveren Fredrikstad kommune. En uheldig blanding.

Til slutt må det presiseres at vi er stolt over at vi har en organisasjonskultur i det norske samfunnet der både arbeidsgivere og arbeidstakere kollektivt arbeider for sine politiske interesser. Faglige sammenslutninger som LO, YS, Unio og Akademikerne gjør et viktig arbeid hver eneste dag.

Les også

Sunt med nye krefter, Fredrikstad trenger nytt flertall i 2019