Dagfinn Lindberg og Terje Evensen fikk æren av å sette ut den første av 2022-sesongens 146 lokale stolper. Ikke uten grunn. Som henholdsvis president i Lions Club Fredrikstad og styreleder i Tuberkuloseforeningen Fredrikstad, representerer de to organisasjoner som har støttet den lokale Stolpejakten fra dag 1.

- Avgjørende

– Uten tilsagn om bidrag fra Lions og Tuberkuloseforeningen tviler jeg på om vi hadde arrangert Stolpejakten, sier «Stolpejaktgeneral» Øystein Ruud i Fredrikstad Skiklubb.

– Stolpejakten skal jo være et gratis, lavterskel mosjonstilbud for «hvermannsen». Samtidig har vi betydelige utgifter til materiell, karttegning, trykking av 6–7 tusen 16 siders kartbrosjyrer og digitale tjenester rundt appen for Stolpejakten. Med de to foreningene med på laget får vi visshet om at vi økonomisk kommer noenlunde i mål, forklarer Ruud.

Gir trygghet

– Det gjør at vi tør å satse på en ny sesong, med sponsorsalg av stolper og masse dugnadstimer til alt annet rundt det hele. I klubben er vi sju stykker som jobber med dette på ren dugnad, uten engang å kreve tilbake egne utgifter. Vi føler derfor at klubben bør sitte igjen med noe økonomisk, og det bidrar stolpesponsorene til, opplyser han.

Gøy å bidra

– Det er gøy å være en medspiller til Fredrikstads mest suksessfulle mosjonstilbud. Og Stolpejakten passer jo perfekt inn i Lions målsetting om positive bidrag til folkehelse og glede for alle uansett alder og fysisk form, påpeker Lindberg, mens Evensen legger til:

– Vi har tilrettelegging som passer eldre, og folk som sliter med fysiske utfordringer, som prioriterte områder. I Stolpejakten kan de fleste finne sin plass. Alle kommer seg nok ikke til alle stolpene, men alle kommer seg til noen.

Nye områder

Ruud forteller at man i år finner totalt 146 stolper, fordelt på åtte kartutsnitt.

– Gamlebyen må bare være med. Stolpene her er desidert mest besøkt, og trekker stolpejegere fra hele landet. Marka, mellom Veum, Råbekken og Bjørndalen, er et fast innslag. I år har vi også stolper på østsiden av Borredalsvannet, opp til Rekustad skole og østover til Dikeveien. Byens sentrum har vært med i alle år. I år forskyver vi oss og har stolper mellom Seut, Trosvikbanen og Holmen. Engelsviken var populært i fjor, og er også med i år, forteller han.

Nye områder i år er sør på Kirkøy rundt Skjærhalden, Pernes og søndre del av Hankø.

Aisato-bilde

I fjor var det et kunstverk av Ingar Art Ranger Aasen som ble trukket ut som hovedpremie. I år har populære Lisa Aisato gitt et bilde til en heldig vinner utpå høsten.

– Videre har vi noen gavekort på Engelsviken Brygge, Seilerkroa og Losen på Skjærhalden. Disse trekker vi blant deltagerne rundt St. Hans, opplyser Ruud.

Kart

Kartbrosjyrer med forklaringer vil være lagt ut senest i løpet av torsdag blant annet ved YX Christianslund, Visit Fredrikstad, Gamlebyen, Circle K, Rakkestadsvingen, Sportmann, Dikeveien, Kornmagasinet, Skjærhalden, Br. Skogen, Engelsviken, Servicetorget og postkasser nord på P-plassene ved Skytterhuset og Stjernehallen.

Opplegget kan også lastes ned digitalt på «www.stolpejakten.no»