Etter oppslaget i avisa tirsdag 21. januar finner jeg det riktig å gi Lisleby lokalsamfunnsutvalgs fremstilling av saken vedrørende utviklingen av busstilbudet på Lisleby.

Fram til sommeren 2018 hadde vi tre bussruter som betjente Lisleby-området. Det var (ring) rutene 355/356 Lislebyveien – Snippen – Leie – Trara – sentrum og omvendt samt rute 2450 Sarpsborg – Grålum – Hauge – Snippen – Lisleby allé – Sentrum. Rute 356 gikk 10 min. over timen, og rute 355 som gikk 40 min. over timen fra rutebilstasjonen. Det var altså en buss i timen i hver retning. I tillegg hadde vi rute 2450 som gikk en gang i timen. Dette var et opplegg de fleste var fornøyd med.

Vinteren 2017–2018 kom det signaler fra Østfold kollektivtrafikk om at man skulle legge om rutesystemet i Nedre Glomma-regionen. Man skulle fra sommeren 2018 innføre såkalte hovedbusslinjer (stamruter) og opprettholde noen lokalbussruter. Hovedbusslinjene skulle gå fra en til fire ganger i timen (utenom rushtrafikkperiodene) og fikk lave, ensifrede eller tosifrede linjenummer. Planen var at Lisleby skulle betjenes av kun en linje – nr. 7 Moum – Rekustadåsen. Den skulle til gjengjeld gå to ganger i timen samt 4 ganger i timen i rushtrafikkperiodene. Bussrutene 355 og 356 skulle avvikles!

Så dårlig tilbud har det vel ikke vært siden krigens dager?

Lisleby Arbeiderpartilag innkalte til folkemøte om de endrede planene for busstilbudet på Lisleby-området i februar 2018. Der møtte blant andre en fra ledelsen i ØKT (Østfold kollektivtrafikk) samt lederen i samferdselsutvalget i fylkeskommunen. Det kom da frem at man likevel skulle prøve å få opprettholdt et tilbud på den gamle ringruten. Fra sommeren 2018 ble det nye bussopplegget innført med to avganger i timen (begge veier) på linje 7. I tillegg fikk vi beholde rute 356 som nå ble omdøpt til rute 110 med avgang fra rutebilstasjonen på hel time. Den gamle rute 355 som kjørte mot Snippen via Lislebyveien ble dermed avviklet. De som ønsket å ta bussen fra for eksempel Lahelle til Snippen fikk derfor et veldig dårlig tilbud. Det ba vi ØKT om en endring slik at bussen vekselvis skulle kjøre via Lislebyveien eller over Trara – Leie mot Snippen. Dette ble imøtekommet og den gamle rute 355 fikk da nummer 120.

Bussopplegget ble for de fleste på Lisleby ganske bra når vi fikk rute 7 med to til fire avganger i timen. Problemet var de notoriske forsinkelsene. Så kommer vi til sommeren 2019. Da blir det igjen omlegginger i linjesystemet. Linje 7 ble flyttet fra Rekustadåsen til Ambjørnrød. Vi fikk i stedet linje 8 fra Øra gjennom Lisleby til Rekustadåsen. Med linje 8 fulgte en dramatisk svekkelse av busstilbudet på Lisleby. Denne linjen går kun én gang i timen utenom rushtrafikkperiodene. Fra Snippen mot sentrum er avgangen 12 min. over timen på denne linjen. Avgangen på lokalrutebuss 110 ble ikke endret, slik at avgangen fra Snippen mot sentrum fortsatt var 10 min. over timen. Vi fikk i praksis bussforbindelse mot sentrum kun én gang pr. time. Så dårlig tilbud har det vel ikke vært siden krigens dager?

Lisleby lokalsamfunnsutvalg kunne ikke sitte stille å se på et så dårlig bussopplegg i området vårt. Vi fikk derfor et møte med ØKT høsten 2019. Vi ba der om at ringrutene 110/120 måtte få endret avgangen fra rutebilstasjonen med en halv time. Dermed fikk vi fra 5. januar i år spredt avgangene fra Snippen slik at det mandag – fredag nå er avgang 12 min. over timen med linje 8 og 40 min. over timen med rutene 110/120. Det tror vi gagner brorparten av Lisleby befolkning. Vi har likevel hele tiden forfektet at vi ønsker å få tilbake timesavganger i begge retninger på rutene 110/120. Først da vil vi ha et bussopplegg som det er enkelt å forholde seg til. Dette er det iht. ØKT ikke midler til. Enn så lenge får vi leve med det tilbudet vi har. Men lokalsamfunnsutvalget holder et våkent øye med busstilbudet i området vårt.