Atter en gang vil det politiske flertallet møte seg selv i døra.

Torsdag 23. juni skal politikerne i formannskapet behandle en søknad fra Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg om leie av fengselet i Gamlebyen. Dilemmaet er at Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg er opprettet/stiftet av Fredrikstad kommune. Det skjedde i bystyret 5. november i 1.2020.

Siden Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg – i likhet med de andre 21 lokalsamfunnsutvalgene er et kommunalt utvalg – og ikke en frivillig organisasjon, kan ikke utvalget/ene registreres som en juridisk enhet i Brønnøysundregistrene . Det spørsmålet politikerne skal ta stilling til blir derfor i realiteten om kommunen kan leie ut til kommunen.

Siden lokalsamfunnsutvalgene er opprettet og finansieres av Fredrikstad kommune kan de ikke på lovlig vis bli registrert i Brønnøysundregistrene og få eget organisasjonsnummer. Det betyr at utvalgene er prisgitt den økonomiske støtten de mottar av Fredrikstad kommune, cirka 50-60.000,- per år, totalt i overkant av en million per år til sammen for de 22 utvalgene. Uten organisasjonsnummer – ingen bankkonto – ingen penger fra andre enn kommunen – slik er situasjonen for de kommunale utvalgene.

I de senere år har flere av utvalgene benyttet seg av «kreative metoder» for å forsøke å øke inntektene gjennom å opprette flere «fiktive» organisasjoner som har blitt registrert i Brønnøysundregistrene – såkalte «venneforeninger» og lignende i den hensikt å øke inntektene til utvalgene.

Nå er det oppstått en lignende situasjon med det nyeste utvalget politikerne opprettet i Gamlebyen. Utvalget ønsker å leie fengselet i Gamlebyen for å lage bydelshus, men siden utvalget ikke har organisasjonsnummer (fordi det ikke er en juridisk enhet) foreslår de følgende i sin søknad: «Gamlebyen LSU oppretter en driftsmodell hvor det blir et eget driftsstyre med eget organisasjonsnummer som er formell leietager og har ansvar for utbedringene av bygget og drift av dette.»

Mens politikerflertallet har, ifølge denne avis, «bedt administrasjonen ta med i saken hvordan lokalsamfunnsutvalget kan organisere seg for å oppfylle juridiske krav som eventuell leietager.

Sånn kan det gå! Driftsmodell, driftsstyre, formell leietager, eventuell leietager.

Jeg ser at en kommunal ikke-juridisk enhet søker den juridiske enheten kommunen om å leie lokaler i regi av et ennå ikke opprettet driftsstyre – som er tenkt å bli en juridisk enhet. Hvorfor kunne ikke noen bare ha organisert seg, registrert seg i Brønnøysund for deretter sende en søknad om å leie? Hvorfor blande inn en ikke-juridisk kommunal enhet som Gamlebyen LSU?

Hvordan er det mulig å anta at et «driftsstyre» kan bli registrert i Brønnøysunds registre som en juridisk enhet? Som et foretak? Som en stiftelse? Som en forening? Ingen «driftsstyre» er noen gang registrert i de registrene. Bokmålsordboka har heller ingen treff på begrepet «driftsstyre», men det jo lov å prøve seg!

Hvordan mener politikerflertallet det skal kunne ordnes slik at et utvalg som ikke er en juridisk enhet, oppretter en juridisk enhet som kan være ansvarlig leietager? Det korrekte må vel være å inngå leieavtale med en juridisk enhet?

Betyr det at de andre 21 lokalsamfunnsutvalgene nå er frie til å stifte aksjeselskap, mon tro?

Dette byråkratiet, knotinga og surret, som koster en del unødige penger, er Fredrikstad kommune helt alene om i dette landet. Denne kommunen er den eneste kommunen som ikke har forstått forskjellen mellom frivillig virksomhet og kommunal virksomhet. Eller rettere: Flertallet av politikerne nekter å gi slipp på sine «utsendte medarbeidere» i lokalsamfunnene. Makta rår. De nekter å slippe kontrollen.

Dette byråkratiet, knotinga og surret skjer i Frivillighetens år! Samtidig som politikerne hyller frivilligheten.

Hvor er visjonene? Hvis et av de 22 utvalgene får et eget hus, er dere fornøyde da? Hva med alle oss andre som bor i et av de andre 21 lokalsamfunnene? Har flertallspolitikerne solidaritet med oss? Vi er mange innbyggere som ikke har et egnet lokale å samles i. Vi har også behov for forsamlingslokaler.

Løsningen er enkel:

1. Fredrikstad bystyre nedlegger de kommunale lokalsamfunnsutvalgene.

2. Engasjerte ildsjeler i lokalsamfunnet organiserer seg i en frivillig organisasjon – blir en juridisk enhet – får et organisasjonsnummer, bankkonto og får penger også fra andre enn kommunen.

3. Fredrikstad kommune lager en egen frivillighetspolitikk.

Slipp frivilligheten fri!