De er unge, de er kvinner - nå vil Hannah (27), Maria (21) og Bianca (24) inn i bystyret

Ut fra kandidatene og kumuleringen på årets valglister, ligger det an til en kraftig økning av kvinner i bystyret i Fredrikstad. FB har møtt tre av dem.