Gå til sidens hovedinnhold

Lokale Rotary-klubber markerer Verdens poliodag 24. oktober

«Alle sentra som arbeider med poliovaksine har hjulpet til med å utvikle vaksine mot covid-19, mens vaksineringsarbeidet mot polio fortsetter for fullt også i 2020.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FN-dagen 24. oktober er også Verdens poliodag. På den dagen markerer Rotary-klubber over hele verden sitt engasjement for å oppnå en poliofri verden.

Smittemåte

Polio(myelitt)/ barnelammelse er en meget smittsom virussykdom som i noen tilfeller kan gi muskelsvekkelser, lammelser og død. Poliovirus blir overført ved at mennesker kommer i kontakt med infisert materiale: mat, vann, spytt.

Viruset blir introdusert til kroppen gjennom munn og nese og vandrer rundt i kroppen via blodet til nervesystemet og kan lamme tverrstripet muskulatur (ben-, arm-, pustemuskler). Viruset kan smitte gjennom kontakt mellom personer.

Viruset opptrer under uhygieniske forhold. En smittet person kan være smittebærer i inntil fire måneder!

Symptomer og forløp

Akutt poliomyelitt er i 90 prosent av tilfellene uten symptomer, eller med svært lette symptomer.

De som får lette symptomer, får feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast i én til to uker. Fem til ti prosent av de smittede utvikler hjernehinnebetennelse. Mindre enn én prosent utvikler lammelser. Selv om lammelsene kan gå tilbake av seg selv, blir mange avhengig av støtteskinner, krykker, eller rullestol.

Årsak og behandling

Polio er en virussykdom uten medisiner som kan hjelpe. Fysioterapi er viktig for å støtte bevegelsesfunksjoner. I alvorlige tilfeller må den syke i perioder ha hjelp av pustemaskin.

Vaksine forebygger poliosykdom. I Norge hører poliovaksinen med i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er viktig i voksen alder å ta påfyllsvaksine dersom man skal til et område der poliosykdom forekommer. Revaksinasjon bør skje senest 10 år etter siste vaksine.

Postpoliosyndrom

Senskader hos personer med tidligere paralytisk (lammende) polio kan komme flere tiår etter den akutte sykdommen, og rammer også mange som ble smittet uten å ha fått lammelser. Postpoliosyndrom består av ny muskelsvakhet, smerter og tretthet. I USA anslås gruppen som ble rammet «uten skade» å utgjøre mellom 20–70 prosent av postpoliosyndrom pasienter og vi antar dette også gjelder i Norge. Man regner med at flere enn 10.000 personer som ble rammet av polio med lammelser i Norge fortsatt er i live.

Rotary internationals polioengasjement

Startet i 1985 og er Rotarys største humanitære prosjekt og kalles Polio Plusog End Polio Now. Rotary samarbeider med blant andre WHO, UNICEF og Bill og Melinda Gates' vaksinefond i dette arbeidet og har i stor grad bidratt til at antallet av verdens poliotilfeller er redusert med 99,9 prosent. Samspillet mellom Bill og Melindas fond og Rotary International har vært fruktbart og en forutsetning for at kampen mot polio har kommet så langt. Deres fond utfordrer stadig Rotary og p.t. er det slik at for hver krone Rotary samler inn gir BMG-fondet to. De landene der det ville polioviruset fortsatt forekommer er Afghanistan og Pakistan. Afrika er nå erklært poliofritt!

Poliovirus og covid-19

Polioviruset er dobbelt så smittsomt som covid-19. Alle sentra som arbeider med poliovaksine har hjulpet til med å utvikle vaksine mot covid-19, mens vaksineringsarbeidet mot polio fortsetter for fullt også i 2020. Over 2.000.000.000 vaksinedoser fordeles årlig i over 60 land.

Dersom du ønsker å gi et bidrag, henviser vi til klubbenes Facebook-sider.

Les også

Jubilanten: Han brenner for sine fag

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.