Elise (36) og Ernst (41) selger Østfolds billigste hus – du får med både stabbur og anneks

Huset som er oppført i 1867 har derimot verken strøm eller vann.