Gå til sidens hovedinnhold

Lokale landsmøteinnlegg om barn først, Oslofjorden, brutte Intercity-løfter og satsing på sirkulærøkonomi

Tilsendt fra Arbeiderpartiets landsmøte i helgen.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kristoffer Vindenes: Hva med å tenke barn først også når vi ikke har korona?

Kjære Landsmøte!

Som småbarnspappa og lærer er jeg etter dette koronaåret, ganske sliten. Det er vi nok alle sammen.

Så sliten at da vi i Råde Arbeiderparti snakket om valgkamp, lurte jeg litt på om jeg hadde nok energi og motivasjon.

Men dagen etter så jeg et intervju med Erna Solberg på TV. Hvor hun ble spurt;

– Hva sier du til de som sliter med å betale regningene sine eller har ikke har råd til å kjøpe mat nå under pandemien?

Som vi alle vet svarte hun:

– Spørsmålet er: hadde de råd til det før korona?

Svaret på spørsmålet ditt Erna er ganske enkelt, NEI. De hadde ikke råd til det før og grunnen er åtte år med borgerlig politikk.

Under hele denne koronasituasjonen har regjeringen sagt at når noen lettelser kommer, så er det barn og unge først. Hva med å tenke slik utenom korona også?

I stedet for skattelettelser til de rikeste så kunne man gjort lettelser i tilværelsen for de barna som ikke er sikker på om det er penger til middag hver dag.

Under den borgerlige regjeringen har andelen barn som lever i fattigdom økt for hvert år og nå er det over 11 prosent av alle barn og unge i Norge som lever i fattigdom.

Barnefattigdommen hindrer barn i og delta på sosiale arenaer, som fritidsaktiviteter, SFO, bursdagsselskaper og lignende. Det er klart dette fører til utenforskap. Vi vet at barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi har større risiko for både fysiske og psykiske helseplager.

Men vi vet også hva som løser fattigdomsproblemer, nemlig arbeid til alle og likestilling.

Dette er viktige saker som vi i Arbeiderpartiet alltid har frontet og som vi også må kjempe for videre.

Dette er min motivasjon og energiboost for valgkamp! Dette er grunnen til at vi MÅ vinne valget.

Godt valg kamerater!

Mona Vauger: Vi må redde fjorden, både av hensyn til folkehelse og av hensyn til matfatet

Utgårdskilen på Hvaler er den største fiskerihavnen øst for Lindesnes med 120 arbeidsplasser.

Ungdom søker seg til fiskeri, ser uante muligheter i fremtidens matressurser og råprodukter til industri/energi. Oslofjord-fiskerne er innovative. De har laget en reketrål som ikke skraper på havbunnen, men som flyter over. Reketråling foregår i sakte fart. På film kan vi se at torsken svømmer inn i trålen, spiser seg mett på reker og svømmer ut igjen. De vil ikke ha fisk i reketrålen.

Oslofjordtråling foregår med små båter og lette redskaper. De kan ikke sammenlignes med store tunge flytende fiskefabrikker som ødelegger havbunnen.

Landsmøte! Fiskere, pluss forskere er fremtiden, der ligger løsningen.

I valgkampen er det viktig å synliggjøre at Arbeiderpartiet favner helheten og trygg styring, med kloke langsiktige vedtak som tar fiskeri-arbeidsplassene med oss inn i det store arbeidet for fremtidens Oslofjord.

Jon-Ivar Nygård: Regjeringen leter etter reveutganger for å forlate valgløfter

Kjære landsmøte!

Takk til Jonas for en utrolig solid og grundig politiske innledning om de utfordringene vi står overfor og de sosialdemokratiske løsningene som skal ta oss inn i en ny fremtid med et sterkere fellesskap.

Det er vi i Arbeiderpartiet som må gi svarene som mange nå venter på.

Hovedsakene i programmet vårt trygt arbeid til alle, sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk er gode svar på hva sosialdemokratisk politikk skal være i vår tid. Det er det det handler om når vi sier nå er det vanlige folks tur.

Vårt program dekker et bredt spekter av saker. Hva folk er opptatt av vil være ulikt fra fylke til fylke. Vi er nå godt rustet til å drive en regional valgkamp som treffer godt lokalt. Vi må være opptatt av å løse folks hverdagsproblemer, enten de bor i Finnmark, Rogaland eller Østfold.

I min del av landet vil mobilitet være en sentral sak, hos oss handler det om jernbane, bypakker og gode kollektivløsninger. For oss, ja for hele landet, er det viktig at vi skal få folk, vare og gods frem på en klima og miljøvennlig måte.

Høyre-regjeringen har sviktet totalt. I stedet for å bygge landet leter de etter reveutganger for å forlate valgløfter de har gitt om utbygging av Intercity, veier og bypakker. I min by, Fredrikstad, er vi enige om at forslaget til Nasjonal transportplan er tidenes løftebrudd, ja rett og slett et gigantisk togrøveri.

Derfor er jeg glad for at det nye programmet sier at vi skal ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger. Det må bety at vi er mer offensive på Intercity-utbygging enn det som er foreslått nå.

Da tar vi folks hverdagsproblemer på alvor og forstår at infrastruktur er viktig for å bygge landet og bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Nå trenger vi en ny arbeiderpartiledet regjering som leverer. Nå er det vanlige folks tur!

Rune Fredriksen: Vi må videreutvikle sirkulærøkonomi i praksis

Jeg vil benytte denne anledningen til å si noen ord om sirkulærøkonomi. Hvert eneste år tas det inn mer enn 100 milliarder tonn med mineraler, fossile brensler, metaller og biomasse inn i verdensøkonomien. 8,6 prosent av dette gjenbrukes.

Resten kastes, dumpes i havet eller graves ned. Samtidig tømmes verden for verden viktige råmaterialer.

Det er åpenbart at dette ikke er bærekraftig – og at det er et alvorlig miljøproblem. Samtidig er det en utfordring som gir nye muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping.

Nedre Glomma med Øra-området og Borregaard er et senter for sirkulær økonomi og industriell symbiose i Norge, med behandling og gjenvinning av en stor andel av batterier, metall- og glassemballasje, bilvrak, PCB-vinduer som samles inn i Norge.

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi samarbeider tett med industrien, kommunene og forskningsmiljøer som NORSUS og NMBU i å utvikle et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi gjennom forskningsprosjekter finansiert via Oslofjordfondet og forskningssenteret earthresQue.

Det er viktig at vi støtter opp om slike nasjonale klynger med statlig finansiering.

Med utgangspunkt i dette vil jeg foreslå at vi tar inn et nytt kulepunkt i programmet om at Arbeiderpartiet vil «satse på Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) for å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis».

Kommentarer til denne saken