– Hvis dette går gjennom, blir det norgeshistoriens største tvangsoppsplitting av et selskap, hevder finansdirektør Atle Hørlyk i Læringsverkstedet overfor E24.

Læringsverkstedet er landets største barnehagekjede med 250 barnehager.

Seks av disse ligger i Fredrikstad: Begby Doremi barnehage, Lyngmo Solkollen barnehage, Mattisgården naturbarnehage, Slangsvold Solkollen barnehage og Trosvik Doremi barnehage.

De har til sammen i overkant av 280 barn, ifølge Læringsverkstedets hjemmesider.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har lagt fram et lovforslag som innebærer at det ikke vil være mulig å samle mange barnehager i ett stort selskap.

For Læringsverkstedet betyr det at 6.000 ansatte vil bli juridisk fordelt på 250 nye arbeidsgivere.

– En slik endring vil kreve 20 til 25 millioner kroner ekstra i årlige utgifter til administrasjon, ifølge Hørlyk.

Bakteppet for lovforslaget er at regjeringen mener det vil bli enklere å vurdere om tilskuddene og foreldrebetalingen blir brukt i samsvar med regelverket hvis alle barnehager er selvstendige. Dagens ordning krever mer ressurser fra det offentlige, ifølge Kunnskapsdepartementet.