- I dag har Rema 1000 på Selbak og på Hassingen holdt åpent, selv om butikkene ikke er klargjort som «Brustad-bruer». Noe som er helt ulovlig. LO Fredrikstad har vært på begge stedene og dokumentert lovbruddet, og har skrevet en anmeldelse, skriver LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei til Fredriksstad Blad søndag.

Anmeldelsen skal han levere onsdag, da dette ikke blir prioritert av politiet i pinsen.

- De har holdt åpent uten at butikken er bygd i henhold til krav om 100 kvadratmeter salgflate, skriver Schei i anmeldelsen.

Bjørn André Moen står som daglig leder for butikken på Hassingen. Han er uenig i at de bryter loven.

- Vi har åpent, men har åpent på under 100 kvadratmeter. Etter vår tolkning av loven er det lovlig, sier Moen.

«Utsalgsteder må stå som eit sjølvstendig butikklokale med fastmonterte vegger og eigen inngang. Dette inneber at det ikkje er høve til å gjere om delar av ein butikk etter stengjetid til ei eining som tilfredsstiller arealkravet ved å bruke rørlege skiljevegger e.l.», står det i anmeldelsen.

- Da tolker vi loven forskjellig, sier Rema-leder Moen.

- Hva tenker du om at LO velger å anmelde dette?

- Jeg tenker at det kan være nyttig for å oppklare reglene, svarer Moen, som også sier at planene om å holde åpent mandag 2. pinsedag ikke endres av LOs planer om anmeldelse.

Søndag kveld la Reitangruppen ut en pressemelding om  Rema 1000 sin mye omtalta bruk av sperrebånd.

«Fra og med 17.mai avslutter REMA 1000 bruk av sperrebånd på søndager i sine butikker, og holder kun søndagsåpent i turistkommuner, og for butikker som har salgsareal på 100 kvm.

-Vi ønsker ikke å drive ulovlig. Vi har bare tolket regelverket slik våre konkurrenter har gjort i mange år. At Norgesgruppen nå stenger og bygger om flere av sine Kiwi og Joker-butikker, ser vi på som en innrømmelse, og endelig en faktisk vilje til å følge loven, selv om våre undersøkelser i dag viser fortsatt ett titalls brudd på denne loven sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør i REMA Franchise.»