Jeg hadde på vegne av Fellesforbundet i Fredrikstad et innlegg i avisa denne uka. Det innlegget gikk i hovedsak på vår erfaring med NAV, og de problemene våre medlemmer i stor grad opplever i kontakt med NAV. Her blir våre medlemmer i en sårbar situasjon behandlet svært kritikkverdig, og mange ganger får de også avslag på det de søker om, og må gå gjennom lange og trege klagebehandlingsperioder, uten noe inntekt. Dette innlegget mitt var et bilde på vår hverdag, og hvordan NAV har utviklet seg og blitt. Et sted som etter vår mening tar i fra folk det sikkerhetsnettet de fortjener og har rett på. De skaper fortvilte situasjoner for allerede sårbare personer, NAV har blitt et system som skaper tapere, og trøkker folk ned.

De er mer opptatt av å flytte fokus over på at LO bevilger penger til Ap. Hva har det med saken å gjøre? Hva hjelper det dem som sliter med NAV?

Fellesforbundet mener at NAV har blitt til det det er, som følge av de politiske føringene som den sittende regjeringen gir til NAV. Og som seg hør og bør, mente jeg og fortsatt mener, at dette er en villet politikk fra Høyre og Frp, med blant annet Erlend Wiborg i spissen.

Derfor må jeg si at jeg blir noe overrasket over motsvaret fra Erlend Wiborg og Bjørnar Laabak. Istedenfor å gå inn på de erfaringene vi har med NAV, og den håpløse situasjonen NAV skaper for mange mennesker, at de skaper fattigdom og gjør folk mer syke, så er de mer opptatt av å flytte fokus over på at LO bevilger penger til Ap. Hva har det med saken å gjøre? Hva hjelper det dem som sliter med NAV? Det er kun ansvarsfraskrivelse.

Videre hevder de at det jeg kommer med av eksempler i mitt leserinnlegg er direkte uredelig og feilaktig. Faktisk imponerende at de kan hevde dette, da dette er hverdagen til mange av mine medlemmer. De hevder da at mine medlemmer farer med løgn! At de medlemmene vi hjelper ikke må gå uten inntekt, at de ikke blir syke av dette, at ikke prosessene mot NAV tar uverdig lang tid. De betviler min førstehånds kunnskap om dette, noe som er imponerende. De hevder at regjeringen, med blant andre Erlend Wiborg i spissen, ikke har strammet inn reglene til NAV, når det kommer til utbetalinger av AAP, dagpenger, sykepenger og de fleste andre ytelsene NAV har ansvar for. Her har regjeringen strammet inn på en rekke tiltak som rammer allerede svake grupper, strammet inn det sikkerhetsnettet som skal ta vare på de som er uheldige å miste jobbe, som blir syke og uføre, de som faller utenfor.

Laabak og Wiborg påberoper at Fremskrittspartiet i regjering har forbedret og utvidet velferdssamfunnet. Det er nok derfor vi hver dag blir presentert for oppslag i ulike medier om folk som ikke får hjelp, som blir sosialklienter, som blir trykket med og føler seg som tapere, som føler seg som kviser på samfunnet rumpe. Tror det hjelper mye for alle dem som sliter at dere hevder at «det aldri i historien vært et bedre sosialt sikkerhetsnett for dem som trenger det enn i dag»?

Nei nå er det på tide å våkne opp gutter! På tide at dere leverer noe som er i nærheten av den virkeligheten dere hevder finnes. For så langt ser dette ut for meg som en gigantisk bløff! Slutt å kødde med sårbare mennesker, slutt å preke og bevis at dere leverer varene!