Gå til sidens hovedinnhold

LO-Schei: Stolt av at Fredrikstad kommer dårlig ut på kjøp av tjenester fra private

Artikkelen er over 2 år gammel

– Høyre holder innbyggerne for narr! Deres store plan vil kun noen store multinasjonale selskaper tjene på. Du og jeg, innbyggerne, blir taperne.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er sjelden en må lese så mye tull som det ordførerkandidaten til Høyre lirer av seg i det leserbrevet han har skrevet titulert «Ap hindrer bedre og billigere tjenester».

Jeg er faktisk stolt av at Fredrikstad kommune kommer dårlig ut når det kommer til kjøp av tjenester fra private leverandører. Det viser en politikk der kommunen ikke bare er ute etter de billigste løsningene, men også er opptatt av de folkene som skal utføre disse tjenestene. Når tjenester i offentlig regi blir konkurranseutsatt, viser det seg svært ofte at det går på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Det Høyre ønsker med Fredrikstad kommune, er å kun se på kostnader, de er ikke spesielt opptatt av de ansatte. De kan byttes ut, de kan få dårligere betingelser og få en annen arbeidsgiver, det gir egentlig Høyre helt faen i, bare de kan få tjenestene litt billigere.

Glad Truls Velgaard viser sitt sanne ansikt, og ikke bare later som han er Ap-light.

Når det er 5000-6000 mennesker som har sin arbeidshverdag i ulike kommunale tjenester og virksomheter i Fredrikstad kommune, betyr politikken til Høyre at de i Fredrikstad ønsker at byens egne innbyggere skal settes ut i anbud og konkurranse med private tilbydere. I ytterste konsekvens kan det bety at mange mister jobben, at jobben blir tatt over av andre.

Videre hevder Velgaard at Arbeiderpartiet hindret en fordomsfri utredning om alternative løsninger av driften av kommunen. Snakk om å bruke ordet «fordomsfri» i feil setting. Er det en ting som er sikkert, så er det at Høyres holdninger til hvordan de rødgrønne har styrt kommunen de siste årene er full av fordommer, og de sakene som har gått bra, men som de egentlig har vært imot, er de med og tar æren for i etterkant. Dobbeltmoralsk.

Når et flertall i bystyret står for en politikk som går i mot Høyres ideologi, er det ikke flertallet som skal bestemme? Høyre har de siste fire årene kommet med så mange rare og uforklarlige budsjettforslag og andre forslag, som slår i hjel det de tidligere har kommet med forslag om, at det å vite hva Høyre egentlig mener, ja det har etter hvert blitt umulig.

Heldigvis har Truls Velgaard nå vist innbyggerne hvilke planer han har for byen hvis han kommer til makten, det kommer til å bli en kø av tjenester som skal settes ut til det private, konkurranseutsettes og privatiseres. Her går de ansatte i Fredrikstad kommune en svært usikker tid i møte, hvis Høyre skulle ta over makta i Fredrikstad.

Jeg er stolt av byens nåværende og neste ordfører Jon-Ivar Nygård, han ønsker å videreutvikle kommunen slik at vi gjør mest mulig i egen regi. Det er en bevisst strategi. Han vil være med å utvikle gode kommunale arbeidsplasser, samtidig som kommunen hele tiden skal utvikle arbeidsplassene med ny teknologi og utstyr, slik at jobben blir gjort mer effektivt, både for de ansatt og brukerne. Og dette skal skje i god dialog med de ansatte og fagforeningene til de ansatte.

Oppskriften til Høyre, er god gammel oppskrift, alt skal kunne privatiseres, alt skal ut i en konkurransesituasjon, slik at kommunen sparer noen få kroner, da på bekostning av de ansatte. Det er ikke slik at Truls Velgaard har funnet frem en mirakeloppskrift for Fredrikstad, dette her er grunntanken til de borgerlige partiene i Norden.

Så hvis det er noen som virkelig er opptatt av innbyggernes vel og ve, er det samarbeidspartiene som har styrt kommunen de siste årene. Her har fokuset vært på innbyggerne, og ikke se på innbyggerne kun som en utgift det er mulig å få billigere hele tiden, men utvikle tjenester som øker trivsel og trygghet, både for de ansatte og brukerne.

Jobben med å gjøre Fredrikstad til innbyggernes kommune, har Ap, SV, Sp, Pp og Bymiljølista gjort de snart åtte siste årene. Jobben er ikke ferdig, så jobben fortsetter videre fremover, og vi skal levere tjenester og en utvikling av byen innbyggerne kommer til å bli stolte av. Derfor trenger vi ikke Høyres politikk, der alt skal konkurranseutsettes, de ønsker å la markedet gjøre penger og fortjeneste på innbyggerne, og vi får garantert ikke bedre tjenester, som både gir gode lønns- og arbeidsvilkår, og gode tjenester, med Høyres løsninger.

Glad Truls Velgaard viser sitt sanne ansikt, og ikke bare later som han er Ap-light. Innbyggerne fortjener å høre de planene han har. Og det første han kommer til å gjøre, som Høyre alltid gjør når privatiseringsiveren tar overhånd, er å konkurranseutsette kommunalt renhold. Deretter blir nok vaskeriet privatisert, så står nok vektertjenestene, renovasjonstjenestene og noen gamlehjem for tur.

Ønsker du en kommune som gir gode tjenester for både brukerne og de som jobber i tjenestene, ja da bør en ikke stemme på Høyres store plan, som kun vil være noe store multinasjonale selskaper vil tjene på. Du og jeg, innbyggerne, blir taperne.

Les også

Ap-Ottesen: Klart nei til all form for konkurranseutsetting i skole og omsorg

Kommentarer til denne saken